Vyberte stránku

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 01.09.2023.

Vítejte ve Fortunable!

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) řídí a vysvětluje jak Fortunable, dceřiná společnost Opinodo ApS, (dále jen Fortunable“, “my“, “nás“, “náš“), shromažďuje, ukládá, sdílí a chrání osobní údaje (definované níže) o každém účastníkovi, jednotlivci, uživateli nebo návštěvníkovi (souhrnně „vy“ nebo „vaše“), když navštívíte a používáte naše webové stránky na adrese https://fortunable.com/ (“webová stránka“); a/nebo Služby (jak je definováno v části 2.1 Podmínek služby Fortunable).

V souladu se smluvními podmínkami Fortunable berete na vědomí a chápete, že vaše používání našich webových stránek, služeb a účast na jakémkoli průzkumu (jak je definováno v části 2.2 podmínek služby Fortunable) spravovaném našimi poskytovateli třetích stran (jak je definováno v části 2.1 Podmínky služby Fortunable) a hostované na našich webových stránkách jsou zcela dobrovolné. Osobní údaje, které poskytnete Fortunable při přístupu na naše webové stránky, budou shromažďovány, ukládány, zpracovávány, používány a zveřejňovány s vaším souhlasem a v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud jsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím okamžitě používat naše webové stránky a služby.

Berete na vědomí, že jakékoli osobní údaje, které shromažďují naši poskytovatelé třetích stran z vaší účasti v jakémkoli průzkumu, nebudou podléhat podmínkám těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Fortunable může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat a upravovat, aby držela krok s aktuálními zákony na ochranu soukromí a údajů. Proto důrazně doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, abyste měli aktuální informace o způsobu, jakým shromažďujeme, ukládáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje.

UPOZORNĚNÍ: Ve snaze usnadnit pochopení Zásad ochrany osobních údajů Fortunable přeložila Fortunable tyto Zásady ochrany osobních údajů z angličtiny do různých dalších jazyků pomocí strojového překladu. V důsledku toho berete na vědomí a chápete, že jakákoli přeložená verze našich zásad ochrany osobních údajů může obsahovat chyby a nepřesnou terminologii. Společnost Fortunable jako taková nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnou terminologii obsaženou v přeložených zásadách ochrany osobních údajů.

DEFINICE

Následující slova psaná velkými písmeny jsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definována takto:

„Přístroj“ znamená jakýkoli počítač, mobilní telefon nebo jiné zařízení, které používáte k přístupu na web a služby Fortunable.

„Osobní informace“ znamenají jakékoli informace o jednotlivci, které lze použít k identifikaci této osoby, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, informace o zařízení, geolokace, aktivity v profilu atd. Osobní údaje nezahrnují údaje, u nichž je totožnost osoba byla odstraněna (tj. anonymní údaje).

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁME

Společnost Fortunable může shromažďovat, používat a uchovávat osobní údaje následovně:

 • Údaje o identitě zahrnuje Osobní údaje, které by vás mohly identifikovat, jako je vaše celé jméno, datum narození, pohlaví, povolání, domácí mazlíčci, příjem a e-mailová adresa, když se zaregistrujete k uživatelskému účtu (jak je definováno v části 4.1 Podmínek služby Fortunable) na webová stránka;
 • Kontaktní údaje což zahrnuje údaje, jako je PSČ a e-mailová adresa, a jakékoli další údaje, které nám poskytnete při registraci uživatelského účtu na Webu;
 • Finanční data zahrnuje podrobnosti o vašem účtu PayPal nebo Paysera a výši kompenzace (jak je definována v části 8.1 Podmínek služby Fortunable), kterou jste získali vyplněním průzkumů;
 • Údaje o profilu zahrnuje vaše uživatelské jméno a heslo, vaše zájmy, preference a zpětnou vazbu;
 • Marketingová data zahrnuje vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME AUTOMATICKY

Existují určité typy informací, které technologie shromažďuje automaticky a které neodhalují identifikovatelné informace, které by vás mohly identifikovat, ale mohou zahrnovat následující informace:

 • Údaje o zařízení (zahrnuje typ zařízení, identifikátory zařízení, vlastnosti zařízení atd.)
 • Údaje o využití (zahrnuje vaše interakce, aktivity a volby, které učiníte při přístupu a používání webových stránek a služeb); a
 • Technická data (zahrnuje vaši adresu internetového protokolu, typ a verzi prohlížeče, nastavení a umístění časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu, data zahájení a dokončení průzkumu a další technologie na Zařízeních, která používáte k přístupu na web a Služby.

Informace, které Fortunable shromažďuje pomocí technologických prostředků, slouží výhradně pro účely zlepšování našich webových stránek, interní analýzy a pro účely podávání zpráv.

JAK SE SBÍRAJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Fortunable používá různé metody ke shromažďování osobních údajů od vás a o vás, včetně prostřednictvím:

 • Přímé interakce. Svou identitu a kontaktní údaje nám můžete poskytnout vyplněním našeho registračního procesu a korespondencí s námi prostřednictvím e-mailu. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když:
  • vytvořit uživatelský účet na našem webu;
  • používat Služby;
  • požádat o zaslání marketingu;
  • účastnit se průzkumu; nebo
  • Poskytnout nám se zpětnou vazbou nebo nás kontaktujte.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Při interakci s naší webovou stránkou budeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašich akcích a vzorech prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí cookies, serverových protokolů a dalších podobných technologií. Tyto informace jsou shromažďovány automaticky a slouží pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití, řešení technických problémů,optimalizovat výkon webových stránek pro lepší uživatelský zážitek a zjišťování statistických informací o vašem používání webových stránek. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by identifikoval konkrétního uživatele systému.
 • Metadata. Když používáte náš věk webových stránek, můžeme shromažďovat metadata, která jsou výsledkem takového používání, včetně typu a verze prohlížeče, operačního systému a rozhraní, webové stránky, ze které nás navštěvujete (referrer URL), data a času přístupu na naše webové stránky a adresy internetového protokolu. a umístění. Metadata budou primárně použita ke zlepšení kvality webových stránek, které vám Fortunable poskytujeanalyzování vaše použitíchování vanonymizované formulář a zabránit podvodům,azneužití našich systémů informačních technologií (IT) a také k zajištění fyzické a síťové bezpečnosti. Metadata můžeme použít také pro jiné účely, včetně online reklamy.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Můžeme o vás obdržet neosobní i osobní údaje od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže:
  • poskytovatelé analytických služeb zahrnují alejsou neomezuje se na Google Analytics;
  • kontaktní a transakční údaje od poskytovatelů technických, platformových a platebních služeb, jako je Cint AB; a
  • naši poskytovatelé třetích stran nám poskytnou informace o výsledcích vašich průzkumů, datech, kdy jste se průzkumů zúčastnili, a kompenzaci, kterou jste získali za dokončení průzkumů.

Obecně platí, že osobní údaje, které poskytnete Fortunable, se používají k tomu, aby nám pomohly s vámi komunikovat. Fortunable například používá vaše osobní údaje k (i) navázání kontaktu s vámi a/nebo (iii) poskytování technické podpory.

CITLIVÉ INFORMACE

Citlivé informace jsou podkategorií osobních údajů, která zahrnuje (bez omezení) informace o vašem rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském přesvědčení, sexuální orientaci a biometrické údaje. Společnost Fortunable nezpracovává vaše genetické údaje nebo biometrické údaje pro účely vaší jedinečné identifikace jako fyzické osoby ani nezpracovává údaje týkající se vašeho zdraví nebo sexuálního života nebo sexuální orientace.

OSOBNÍ ÚDAJE OD NEZLETILÝCH

Fortunable vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších osmnácti (18) let. Proto vám doporučujeme, abyste při přístupu na naše webové stránky získali pomoc a souhlas rodiče/zákonného zástupce. Rodič/zákonný zástupce, který se dozví, že jeho dítě nám poskytlo osobní údaje bez jejich souhlasu, by nás měl kontaktovat na support@fortunable.com.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Fortunable může shromažďovat, používat, ukládat a zveřejňovat vaše osobní údaje pro různé účely, jako jsou:

 • přizpůsobení, přizpůsobení a zlepšení vašeho zážitku na webových stránkách;
 • marketingové a reklamní účely;
 • zasílání propagačních informací o dalších službách, které by vás mohly zajímat;
 • analytické účely a účely průzkumu trhu, které nám pomáhají zlepšovat webové stránky;
 • dodržování zákonných požadavků a předpisů;
 • řešení případných sporů;
 • umožnění účasti v online průzkumech;
 • abychom na vás lépe zacílili konkrétní průzkumy a další programy průzkumu trhu;
 • kontaktování a pozvání k účasti na průzkumech nebo jiných programech průzkumu trhu;
 • kontaktovat vás za účelem aktualizace vašich osobních údajů;
 • řízení pobídkových programů a plnění vašich požadavků na takové pobídky;
 • umožnit vám účastnit se loterií (pokud je to ve vaší jurisdikci zákonem povoleno);
 • reagovat na jakékoli zprávy nebo žádosti, které můžete odeslat;
 • ověření vašich osobních údajů nebo vašich odpovědí na průzkum nebo jiný program průzkumu trhu;
 • sledování zneužívání,upevnění chyby aodstraňování problémů jakékoli technické problémy, se kterými se můžete setkat;
 • odhalování a předcházení jakýchkoli porušeníz Podmínky služby Fortunable;
 • vyšetřování podezření na podvodnou činnost ((včetně například provádění identifikačních kontrol nebo ověřování škodlivých IP) nebo porušení práv třetí strany;
 • reagovat na řádně schválené žádosti o informace ze strany vládních orgánů nebo tam, kde to vyžaduje zákon; a
 • jakékoli jiné účely, pro které jste autorizovali.

Fortunable vždy zajistí, že jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V omezených případech však může Fortunable použít zákonnou podmínku ke zpracování vašich osobních údajů. Pokud platí zákonná podmínka a umožňuje společnosti Fortunable zpracovávat vaše osobní údaje a následně odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, berete na vědomí, že to nemusí nutně znamenat, že společnost Fortunable přestane zpracovávat vaše osobní údaje, protože to může mít zákonná povinnost pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů pro konkrétní účel.

UPOZORNĚNÍ: Můžete obdržet e-mailovou komunikaci od společnosti Fortunable a/nebo našich poskytovatelů třetích stran, když se účastníte průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu dostupných na našich webových stránkách. Z přijímání těchto e-mailových zpráv se však můžete kdykoli odhlásit odstraněním svého uživatelského účtu z řídicího panelu nastavení vašeho uživatelského účtu nebo nás kontaktujte na adrese support@fortunable.com.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Osobní údaje mohou být čas od času sdíleny s našimi autorizovanými poskytovateli služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé třetích stran společnosti Fortunable, prodejci, konzultanti, agenti, přidružené společnosti, obchodní partneři a další třetí strany.

Osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami, pokud (i) je takové zveřejnění nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů, (ii) jste nám dali svůj výslovný souhlas se sdílením vašich osobních údajů pro konkrétní účel, (iii) jsme legálně povinni tak učinit, aby se vyhovělo jakémukoli zákonu, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu, nebo (iv) nezbytnému k zamezení podvodným činnostem a porušování našich podmínek služby, zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie.

Osobní údaje mohou být sdíleny s našimi autorizovanými poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám poskytují určité služby, mimo jiné včetně: analýzy dat, hostingových služeb, propagačních účelů, zákaznických služeb a e-mailových kampaní. Spolupracujeme také s poskytovateli služeb třetích stran, abychom:

 • zasílat vám průzkumy e-mailem, používáme Active Campaign, Sendgird a SES;
 • usnadnit platbu přes Paypal a Paysera;
 • odhalovat podvody (včetně například provádění kontrol identifikace nebo ověřování škodlivých IP), používáme Cloudflare; a
 • pomozte nám sledovat metriky úspěšnosti konverzí na webu používáme aktivní kampaň.

Společnost Fortunable přijme přiměřená opatření a záruky, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou uchovány v bezpečí (v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů) při sdílení osobních údajů s našimi autorizovanými poskytovateli služeb třetích stran.

VAŠE PRÁVA PODLE VŠEOBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ EVROPSKÉ UNIE

Pro účely souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (“GDPR“), máte v souvislosti s vašimi osobními údaji určitá práva, jak je stanoveno v GDPR a příslušných zákonech na ochranu údajů. Máte právo:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup subjektu údajů“). To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zákonně zpracováváme.
 • Požádejte o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme, i když možná budeme muset ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.
 • Požádat o vymazání vašich Osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), kdy jsme mohli zpracovávat vaše údaje nezákonně nebo kdy jsme povinni vymazat vaše osobní údaje dodržovat místní zákony. Upozorňujeme však, že nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních důvodů, které vám budou případně oznámeny v době vaší žádosti.
 • Námitka proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájmy třetí strany) a existuje něco o vaší konkrétní situaciže nutí vás vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu, protože se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů bude mít dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi právy a svobodami.
 • Požádat o omezení zpracování vašich Osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících scénářích: pokud chcete, abychom prokázali přesnost údajů; kde je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom údaje vymazali; kde potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když údaje již nepotřebujeme, protože údaje potřebujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku proti našemu používání vašich údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda máme převažující oprávněné důvody pro použití vašich osobních údajů.
 • Požádejte o převod vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vám nebo třetí straně, kterou jste si vybrali, poskytneme vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informaceže původně jste nám poskytli souhlas s použitím nebo tam, kde jsme použili informace k plnění smlouvy s vámi.
 • Souhlas kdykoli odvolat kde se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním svého souhlasu.

Pokud jste rezidentemz v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, máte právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje najdete tady.

Pokud jste rezidentemz Švýcarsko, kontaktní údaje úřadů pro ochranu údajů jsou k dispozici tady.

Jakékoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji můžete uplatnit písemným oznámením společnosti Fortunable pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Pokud byste měli jakýkoli důvod ke stížnosti na naše použití vašich osobních údajů, kontaktujte prosím společnost Fortunable pomocí níže uvedených údajů a my se pokusíme problém vyřešit za vás.

VAŠE PRÁVA PODLE KALIFORNSKÉHO ZÁKONA NA OCHRANU SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ

V rozsahu, v jakém platí kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů (“CCPA”) se vztahuje buď na společnost Fortunable, nebo na vás: obě strany souhlasí s tím, že budou dodržovat všechny její povinnosti podle zákona CCPA; a ve vztahu k jakémukoli sdělení „osobních údajů“, jak je definováno v CCPA, strany souhlasí s tím, že za takové osobní údaje není poskytována žádná peněžní ani jiná hodnotná protihodnota, a proto žádná ze stran „neprodává“ (jak je definováno v CCPA) Osobní Informace pro druhou stranu.

Mezi hlavní práva, která máte podle zákona CCPA, patří mimo jiné:

 • Právo vědět. Máte právo požadovat, abychom vám poskytli podrobnosti o Osobních údajích (které se konkrétně týkají vás), které shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a prodáváme. Chcete-li odeslat žádost, odešlete žádost e-mailem na adresu support@fortunable.com a do předmětu uveďte „CCPA Právo vědět“. Ve svém e-mailu uveďte podrobnosti, které byste chtěli vědět, a osobní údaje, ke kterým chcete získat přístup. Budete požádáni o poskytnutí dostatečných informací k ověření vaší identity. Informace, o které vás žádáme, abychom ověřili vaši identitu, budou záviset na vaší předchozí interakci s námi a na citlivosti dotčených osobních údajů. Na vaši žádost odpovíme v souladu se zákonem CCPA. V případě, že Vaši žádost zamítneme, poskytneme Vám vysvětlení.
 • Právo smazat. Můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás shromažďujeme nebo uchováváme. Chcete-li odeslat žádost o vymazání osobních údajů, zašlete svou žádost e-mailem na adresu support@fortunable.com a do předmětu uveďte „Požadavek CCPA na smazání“. Ujistěte se prosím, že jste ve své žádosti uvedli, jaké osobní údaje chcete, abychom vymazali.
 • Právo na nediskriminaci. Máte právo, aby vám nebyl odepřen přístup na vstupní stránku jen proto, že jste uplatnili svá práva podle zákona CCPA. Pokud by však takové osobní údaje byly nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout přístup na vstupní stránku nebo jiné služby, nemusíme být schopni dokončit poskytování služeb/transakci.
 • Právo naopt-out. Můžete nás požádat, abychom přestali shromažďovat vaše osobní údaje („odhlásit se“ zasláním e-mailu na adresu support@fortunable.com. Upozorňujeme však, že musíme počkat alespoň dvanáct (12) měsíců, než vás požádáme o opětovné přihlášení ke shromažďování vašich osobních údajů, pokud nám neposkytnete předchozí souhlas.

Obě strany souhlasí s tím, že budou neprodleně informovat druhou stranu, pokud obdrží jakoukoli stížnost, oznámení nebo sdělení, které se přímo či nepřímo vztahuje k dodržování CCPA kteroukoli stranou. Konkrétně vás společnost Fortunable upozorní do deseti (10) pracovních dnů, pokud obdržíme ověřitelnou žádost spotřebitele podle zákona CCPA.

ZÁSADY „NESLEDOVAT“, JAK VYŽADUJE ZÁKON NA OCHRANU SOUKROMÍ ONLINE CALIFORNIA (CALOPPA)

Do-Not-Track (DNT) je nastavení webového prohlížeče, které po zapnutí umožňuje nesledovat své akce online a zastaví veškeré aktivity sledování. Funkce DNT byla poprvé představena v roce 2010 Federální obchodní komisí USA. Do konce roku 2011 jej přijala většina webových prohlížečů.

Fortunable nesleduje své uživatele v průběhu času a nepřistupuje na webové stránky třetích stran za účelem poskytování cílené reklamy, a proto Fortunable nereaguje na signály DNT. Třetí strany nemohou shromažďovat žádné jiné osobně identifikovatelné informace z webových stránek Fortunable, pokud jim je neposkytnete přímo.

VAŠE PRÁVA PODLE AUSTRÁLSKÉHO ZÁKONA O SOUKROMÍ Z ROKU 1988

Společnost Fortunable přijala australské zásady ochrany osobních údajů začleněné do zákona o soukromí z roku 1988 („Australský zákon na ochranu soukromí“). Australský zákon o ochraně soukromí jako takový bude řídit způsob, jakým shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, uchováváme, zabezpečujeme a likvidujeme vaše osobní údaje.

Pokud se domníváte, že vaše práva na ochranu soukromí byla porušena podle australského zákona o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost Úřadu australského komisaře pro informace („OAIC“). OAIC lze kontaktovat na obou www.oaic.gov.au nebo na čísle 1300 363 992.

PŘENOS OSOBNÍCH INFORMACÍ MIMO AUSTRÁLIE

Výslovně souhlasíte s tím, že společnost Fortunable zpřístupní osobní údaje příjemcům/třetím stranám mimo Austrálii pro následující účely:

 • korporacím, partnerstvím a společným podnikům společnosti Fortunable; a
 • našim poskytovatelům datového hostingu a cloudových informačních technologií (IT).

Fortunable budeusilovat podniknout přiměřené kroky k zajištění tohotřetí strana poskytovatelé/subjekty se sídlem mimo Austrálii neporušují povinnosti ochrany osobních údajů související s vašimi osobními údaji. Společnost Fortunable jako taková podnikne příslušné kroky, aby zajistila, že: (i) společnost Fortunable splní své povinnosti stanovené v australském zákoně o ochraně osobních údajů nebo jakékoli jiné platné legislativě na ochranu údajů, pokud jde o přenos vašich osobních údajů, dokud takové osobní údaje zůstanou v držení Fortunable nebo pod naší kontrolou; a (ii) příjemce/třetí strana osobních údajů mimo Austrálii je vázána právně vymahatelnými povinnostmi poskytovat úroveň ochrany, která je přinejmenším srovnatelná se standardem poskytovaným podle australského zákona na ochranu soukromí nebo jiných platných právních předpisů na ochranu údajů.

VAŠE PRÁVA PODLE BRAZILSKÉHO VŠEOBECNÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ ÚDAJŮ 2020

Obecný zákon o ochraně osobních údajů (“LGPD“ – v portugalštině) v Brazílii reguluje používání a zpracování všech osobních údajů patřících brazilským rezidentům. Podle článku 18 zákona LGPD máte právo:

 • potvrdit zpracování vašich osobních údajů;
 • přístup k vašim Osobním údajům na vyžádání;
 • požádat o opravuvaše Osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální;
 • požadovat anonymizaci, vymazání nebo blokování vašich osobních údajů, pokud jsou zbytečné, nadměrné nebo byly zpracovávány v rozporu se zákonem;
 • požádat o vymazání vašich osobních údajů;
 • požádat o přenos vašich osobních údajů do jiné organizace;
 • být informováni o třetích stranách, se kterými jsou vaše osobní údaje sdíleny;
 • odmítnout souhlas a být informován o důsledcích; a
  odvolat nebo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Jako takový, Fortunable:

 • Společnost Fortunable nebude shromažďovat, používat ani ukládat žádné informace nebo data o vás bez předchozího získání vašeho výslovného povolení v souladu s LGPD.
 • Jakékoli použití vašich osobních údajů společností Fortunable bude v souladu s LGPD.
 • Fortunable získá vaše výslovné oprávnění shromažďovat, používat nebo sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami vaším jménem.
 • Společnost Fortunable získá váš souhlas s používáním souborů cookie, aby vám umožnila využít možnost odmítnout nebo odstranit soubory cookie v rozsahu požadovaném zákonem LGPD.
 • Společnost Fortunable v případě potřeby přijme další opatření, aby splnila všechna ustanovení LGPD, která omezují přenos nevyžádaných komerčních e-mailů.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH INFORMACÍ

Výslovně souhlasíte s tím, že společnost Fortunable může přenést vaše osobní údaje na servery umístěné mimo vaši zemi. Společnost Fortunable jako taková podnikne příslušné kroky, aby zajistila, že: (i) splníme své povinnosti stanovené v GDPR, CCPA nebo jakékoli jiné platné legislativě na ochranu údajů, pokud jde o přenos vašich osobních údajů, dokud takové osobní údaje zůstanou v držení Fortunable nebo pod naší kontrolou; a (ii) příjemce/třetí strana Osobních údajů je vázána právně vymahatelnými povinnostmi poskytovat standard ochrany, který je alespoň srovnatelný se standardem poskytovaným podle GDPR, CCPA nebo jiných platných právních předpisů na ochranu údajů.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ

Společnost Fortunable podnikne veškeré přiměřené kroky, aby vaše osobní údaje ochránila. Zavedli jsme vhodná administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která zahrnují:

 • Fyzická bezpečnost – Informační systémy a technická infrastruktura společnosti Fortunable jsou hostovány v prvotřídních datových centrech akreditovaných SOC 2. Fyzické bezpečnostní kontroly v těchto datových centrech zahrnují nepřetržité monitorování, kamery, protokoly návštěvníků, omezení vstupu a vše, co byste očekávali v zařízení na zpracování dat s vysokým zabezpečením.
 • Řízení přístupu – Přístup k technologickým zdrojům Fortunable je povolen pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (např. VPN, SSH, HTTPS). Naše zásady pro produkční hesla vyžadují složitost, vypršení platnosti a uzamčení a neumožňují opětovné použití. Fortunable uděluje přístup na základě potřeby vědět na základě pravidel nejmenších oprávnění čtvrtletně kontroluje oprávnění a odebírá přístup okamžitě po ukončení zaměstnance.
 • Rozvoj – Náš vývojový tým využívá techniky bezpečného kódování a osvědčené postupy zaměřené na OWASP Top Ten. Vývojáři jsou formálně školeni v postupech vývoje bezpečných webových aplikací na základě pronájmu a ročně. Vývojová, testovací a produkční prostředí jsou oddělena. Všechny změny jsourecenzovaný a přihlášeni pro účely výkonu, auditu a forenzní účely před nasazením do produkčního prostředí.
 • Šifrování – Fortunable šifruje všechna data v našich datových centrech pomocí šifrování založeného na AES 256.
 • Logování a monitorování – Aplikační a infrastrukturní systémy protokolují informace do centrálně spravovaného úložiště protokolů pro odstraňování problémů, bezpečnostní kontroly a analýzy autorizovanými pracovníky Fortunable. Protokoly jsou uchovávány v souladu s požadavky předpisů. Zákazníkům poskytneme přiměřenou pomoc a přístup k protokolům v případě bezpečnostního incidentu, který zasáhne jejich účet.

Berete na vědomí, že nelze zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, zatímco se společnost Fortunable snaží chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují bezpečnostní a soukromí omezení na internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí jakýchkoli informací a dat vyměňovaných mezi vámi a jiným registrovaným uživatelem na webových stránkách a/nebo službách; a (iii) jakékoli takové informace a data může při přenosu zobrazit nebo s nimi manipulovat třetí strana, a to i přes maximální úsilí Fortunable.

UCHOVÁVÁNÍ DAT

Fortunable bude uchovávat/uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnousplnit účely, pro které jsme shromáždili vaše osobní údaje, včetně pro účely splnění jakýchkoli právních, regulačních, daňových, účetních nebo ohlašovacích požadavků; a za předpokladu, že váš uživatelský účet zůstane aktivní (tj. v případě nečinnosti bude váš uživatelský účet smazán v souladu s oddílem 4.7 Podmínek služby Fortunable).

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu v případě stížnosti nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu v souvislosti s naším vztahem s vámi. Když vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účel, pro který byly tyto osobní údaje shromážděny, podnikneme přiměřené kroky ke zničení, vymazání nebo trvalé deidentifikaci vašich osobních údajů.

ANALYTICKÉ ÚDAJE OD TŘETÍCH STRAN

Fortunable může shromažďovat nebo přijímat informace, které o vás poskytovatelé služeb třetích stran mohou poskytnout při používání webové stránky. Fortunable může také získávat informace od těchto poskytovatelů služeb třetích stran a kombinovat je s informacemi, které Fortunable shromažďuje prostřednictvím vašeho používání webových stránek. Následující informace jsou shromažďovány a/nebo získávány od třetích stran:

 • Google Analytics – Tento analytický nástroj nám pomáhá analyzovat (a) to, jak uživatelé používají webovou stránku, tím, že zaznamenáváme, kdy používáte webovou stránku, a (b) údaje o používání. Shromážděné informace budou sděleny nebo shromážděny přímo příslušným analytickým nástrojem, který Fortunable používá. Tyto informace jsou shromažďovány jako prostředek k poskytování, zlepšování a rozvoji webových stránek, aby se při používání webových stránek vytvořilo bezpečnější a důvěryhodné prostředí. Údaje shromážděné z Google Analytics jsou agregované a anonymní, a proto neobsahují identifikovatelné informace

GOOGLE ADSENSE A DVOJITÉ KLIKNUTÍ NA COOKIE

Web Fortunable provozuje reklamy z Google Adsense. Aby se zajistilo, že se uživatelům budou zobrazovat reklamy, které jsou relevantní vzhledem k jejich záměru vyhledávání a aktivitě na internetu, Google ukládá soubory cookie vlastněné společností Doubleclick. Tímto způsobem může Google identifikovat uživatele a spouštět reklamy, které jsou specifické pro uživatele za účelem zlepšení digitální reklamy. Uživatelé mohou soubory cookie Doubleclick odstranit změnou nastavení svého prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více o digitální reklamě a o tom, jak můžete zabránit zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem, navštivte www.aboutads.info/choices.

OPT-OUT PRÁVA

Veškeré shromažďování osobních údajů společností Fortunable můžete zastavit tím, že nebudete navštěvovat webovou stránku nebo požádáte o odhlášení prostřednictvím e-mailu na adrese support@fortunable.com.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Fortunable si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat a měnit podle vlastního uvážení společnosti Fortunable. Změněné Zásady ochrany osobních údajů budou mít aktualizované „revidované“ datum, které bude viditelné v horní části této stránky. Aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude zveřejněna na webových stránkách Fortunable.

Budete výhradně odpovědní za pravidelnou kontrolu těchto Zásad ochrany osobních údajů, abyste měli přehled o jakýchkoli změnách Zásad ochrany osobních údajů. Pokud existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím okamžitě používat webovou stránku a služby.

Pokračováním v používání webových stránek a služeb po zveřejnění jakýchkoli změn těchto zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat nově upravené podmínky uvedené v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Fortunable.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo používání a shromažďování osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese support@fortunable.com. Ozveme se vám co nejrychleji!