VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret: 01.09.2023.

Disse servicevilkår (” Betingelser “) regulerer det kontraktlige forhold mellem:

⦁ Fortunable, et datterselskab af Opinodo ApS, et aktieselskab underlagt dansk lovgivning, med registreret adresse på Svanevej 22, København, Danmark (herefter benævnt “Fortunable” ) ;

og

⦁ hver deltager, enkeltperson, bruger eller besøgende (samlet ” dig ” eller ” din “), der får adgang til Fortunables hjemmeside på https://fortunable.com/ ; og/eller brug af tjenesterne (som defineret nedenfor) via webstedet.

Du og Fortunable vil også i det følgende blive omtalt sammen som ” Parterne ” og hver for sig som en ” Part “.

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, før du får adgang til og bruger webstedet og tjenesterne. Din adgang til hjemmesiden er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår.

BEMÆRK VENLIGST : I et forsøg på at gøre Fortunables vilkår lettere at forstå, har Fortunable oversat disse vilkår og al tilhørende juridisk dokumentation fra engelsk til forskellige andre sprog ved hjælp af maskinoversættelse. Som følge heraf anerkender og forstår du, at alle oversatte vilkår (inklusive andre juridiske dokumenter fra Fortunable) kan indeholde fejl og unøjagtig terminologi. Som sådan er Fortunable ikke ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtig terminologi indeholdt i de oversatte vilkår og/eller andre juridiske dokumenter fra Fortunable.

1. ACCEPT AF VILKÅR

Ved at få adgang til webstedet og bruge tjenesterne (defineret nedenfor) accepterer du at være bundet af disse vilkår og accepterer at overholde alle gældende love og regler. Hvis du er uenig i at være bundet af disse vilkår, helt eller delvist, skal du (i) ikke have tilladelse til/autoriseret til at bruge tjenesterne (som defineret nedenfor), og (ii) afstå fra at få adgang til webstedet.

Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne (defineret nedenfor) skal anses for at udgøre din accept af disse vilkår.

2. FORTUNABS TJENESTER

2.1. Fortunable tilbyder et webbaseret system til betjening af tredjeparts online markedsundersøgelser, hvor registrerede brugere (i) frivilligt deltager i og gennemfører betalte undersøgelser (defineret nedenfor) administreret af Fortunables tredjeparts tjenesteudbydere (“Tredjepartsudbyder(e ) ” ), og efterfølgende hostet af Fortunable på webstedet; og (ii) bliver økonomisk belønnet/kompenseret baseret på antallet af undersøgelser (defineret nedenfor), som den registrerede bruger har gennemført (“tjenesten (erne) “).

2.2. I henhold til afsnit 3 (Registrering, Adgangskode og Sikkerhed) i disse Vilkår, vil Fortunable, efter din succesfulde registrering af en brugerkonto (defineret nedenfor) på webstedet, underrette dig, enten via e-mail eller i browseren, om eventuelle online markedsundersøgelser (” Undersøgelse(r) “), som du kan kvalificere dig til, samt den gældende kompensation (defineret nedenfor) for at udfylde undersøgelsen/undersøgelserne. Når du har gennemført sådanne undersøgelse(r), skal Fortunable kompensere dig i overensstemmelse med afsnit 4 (kompensation) i disse vilkår.

2.3. Undersøgelser . Ved at registrere en brugerkonto (defineret nedenfor) hos Fortunable for at få adgang til og bruge tjenesterne, accepterer du udtrykkeligt at modtage invitationer til at deltage i undersøgelser via e-mail eller i browseren. Som sådan anerkender du, at Fortunable ikke garanterer, at du vil modtage et vist minimumsantal af invitationer eller nogen som helst invitationer til at deltage i en undersøgelse overhovedet. Før du deltager i en undersøgelse, vil du blive informeret af tredjepartsudbyderne om undersøgelsens varighed og den relevante kompensation (defineret nedenfor), som du vil optjene efter gennemførelsen af ​​undersøgelsen.

2.4. Du anerkender og forstår, at din deltagelse i en undersøgelse, din videregivelse af brugerindhold (defineret nedenfor) og personligt identificerbare oplysninger, og din accept eller afvisning af enhver invitation til at deltage i en undersøgelse er fuldstændig frivillig.

2.5. Du anerkender, at Fortunable efter eget skøn til enhver tid uden varsel og af en eller anden grund kan tilføje, ændre, suspendere, fjerne eller afbryde enhver eller alle dele af tjenesterne og/eller webstedet.

2.6. Supporttjenester . Fortunable vil give dig supporttjenester via e-mail fra mandag til fredag ​​for at løse eventuelle spørgsmål og bekymringer, du måtte have vedrørende Tjenesterne samt ethvert betalings-/kontoproblem. Vi vil bestræbe os på at løse eventuelle forespørgsler og bekymringer, du måtte have, inden for syv (7) hverdage fra den dato, du første gang loggede problemet hos os.

3. TREDJEPARTSUDBYDERE

3.1. Undersøgelsers fortrolige karakter.Du anerkender, at enhver information og indhold, der stilles til rådighed for dig gennem din brug af Tjenesterne og udfyldelse af undersøgelser, kan indeholde visse forretningshemmeligheder, knowhow eller andre fortrolige eller proprietære oplysninger, der tilhører Fortunable eller den relevante tredjepartsudbyder. Som sådan accepterer du at holde al information/indhold, du får adgang til via webstedet og tjenesterne, og som du opnår gennem din deltagelse i en undersøgelse, strengt fortroligt og ikke at videregive nogen information/indhold til nogen anden person. Du må ikke bruge sådanne oplysninger eller indhold til andre formål end til det ene formål med din deltagelse i undersøgelserne og i overensstemmelse med disse vilkår. Du accepterer hermed at underrette Fortunable øjeblikkeligt i tilfælde af uautoriseret videregivelse og/eller brug af fortrolige og proprietære oplysninger/indhold.

3.2. Intet ansvar for tredjepartsudbyder. Fortunable er ikke ansvarlig for de undersøgelser, der stilles til rådighed inden for rammerne af tjenesterne og administreres af Fortunables tredjepartsudbydere, som kan indeholde tekniske fejl og udeladelser. Som sådan anerkender, forstår og accepterer du, at du kun er autoriseret til at deltage og gennemføre de undersøgelser, der stilles til rådighed for dig af Fortunable i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i disse vilkår. Din brug af Tjenesterne og deltagelse i enhver tredjepartsudbyders undersøgelse er udelukkende på egen risiko.

3.3. Dine kommunikationer, interaktioner eller forretningstransaktioner/forretninger med en tredjepartsudbyder, herunder enhver tredjepartsudbyders vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer, kommunikationer, interaktioner eller forretningstransaktioner/forretninger forbundet med enhver undersøgelse, skal udelukkende være mellem dig og en sådan tredjepart Udbyder, medmindre andet er angivet heri. Du anerkender og accepterer, at Fortunable ikke skal være (i) part i sådanne forretningstransaktioner/forretninger, som du måtte indgå med tredjepartsudbyderen, og (ii) ansvarlig for tab eller skader, som du pådrager dig som følge af enhver kommunikation. , interaktion, forretningstransaktioner eller andre handler, du måtte have med en tredjepartsudbyder. Som sådan er Fortunable ikke ansvarlig for nogen udveksling, offentliggørelse, ændring,

3.4. Både Fortunable og dets tredjepartsudbyder forbeholder sig ret til at afbryde brugen eller suspendere tilgængeligheden af ​​enhver undersøgelse, uanset årsag og uden ansvar over for dig, eller forpligtelse til at give nogen forklaring eller meddelelse.

3.5. Du anerkender og accepterer, at uanset den måde, hvorpå en undersøgelse stilles til rådighed/tilbydes af tredjepartsudbyderen til dig, fungerer Fortunable blot som en mellemmand mellem dig og tredjepartsudbyderen. Som sådan er Fortunable ikke på nogen måde ansvarlig for nogen handlinger eller passivitet fra sådanne tredjepartsudbydere.

4. REGISTRERING, LOGIN OPLYSNINGER OG SIKKERHED

4.1. Oprettelse af en brugerkonto . For at bruge Tjenesterne skal du først registrere dig hos Fortunable enten:

⦁ gennem vores online registreringsproces ved at give alle nødvendige oplysninger, som omfatter, men ikke er begrænset til, dit fulde navn, dit bopælsland og postnummer, fødselsdato, køn og e-mailadresse; eller
⦁ ved at klikke på Facebook- eller Google-knappen på registreringssiden, vil dette automatisk give Fortunable adgang til dine personlige oplysninger som indeholdt på din Facebook- eller Google-profil.

En konto skal derefter åbnes af Fortunable, efter eget skøn, for dig på webstedet (” Brugerkonto “).

4.2. Begrænsning af enkelt konto.Hver brugerkonto er personlig, ikke-overførbar og må KUN registreres og bruges af én (1) enkelt person og har én (1) PayPal- eller Paysera-konto tilknyttet en sådan brugerkonto. Som sådan er det kun dig, der ikke har tilladelse til at bruge den samme PayPal- eller Paysera-konto som andre medlemmer, kun den person, der tilmeldte sig med den e-mail, der blev brugt til PayPal- eller Paysera-kontoen, kan hæve pengene til nævnte brugerkonto. Du må ikke få adgang til nogen tredjeparts konto eller give nogen tredjepart tilladelse til at få adgang til din brugerkonto og bruge tjenesterne på dine vegne. Du anerkender og accepterer, at i tilfælde af din overtrædelse af dette afsnit 4.2, kan Fortunable efter eget skøn (i) nægte dig adgang til dets websted og/eller tjenester af en eller anden grund eller slet ingen grund, og/eller ( ii) automatisk slette/lukke din brugerkonto,

4.3. Du accepterer at (i) give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv som bedt om af Fortunables registreringsproces på hjemmesiden, og (ii) vedligeholde og omgående opdatere de oplysninger, der gives under registreringen for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og komplet til enhver tid. Hvis du giver Fortunable oplysninger, der er usande, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, forældede eller ufuldstændige, kan vi lukke din brugerkonto på webstedet og afvise. dig muligheden for at få adgang til og bruge tjenesterne. Du accepterer at holde Fortunable skadesløs og bære det fulde ansvar for alle skader, som Fortunable har pådraget dig i tilfælde af en overtrædelse af forpligtelserne i dette afsnit 4.3.

4.4. Login-legitimationsoplysninger . Du kan under registreringsprocessen til Fortunable angive din brugerkontos brugernavn (som skal være din registrerede e-mailadresse) og dit valg af adgangskode, der skal bruges som login-legitimationsoplysninger for at få adgang til din brugerkonto (“loginoplysninger” ) .

4.5. Sikkerhed. Du er alene ansvarlig for (i) at opretholde fortroligheden af ​​dine loginoplysninger; og (ii) enhver og alle aktiviteter, der finder sted under din brugerkonto. Du accepterer straks at underrette Fortunable om enhver uautoriseret brug af din brugerkonto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Fortunable er ikke ansvarlig for tab, som du måtte pådrage dig som følge af, at en tredjepart bruger dine loginoplysninger og/eller får adgang til/bruger din brugerkonto enten med eller uden din viden. Du kan dog blive holdt ansvarlig for tab, som Fortunable pådrager sig på grund af, at en tredjepart bruger dine loginoplysninger og/eller brugerkonto. Du anerkender og accepterer, at du ikke må (i) bruge brugerkontoen for en anden bruger, der er registreret på webstedet, og anerkender endvidere, at brugerkonti kun er til brug for én bruger, og (ii) udgiver dig for at være en person,

4.6. Kontobekræftelse . Fortunable forbeholder sig ret til at bede dig om at bekræfte dine kontooplysninger til enhver tid. Kontobekræftelse er et nødvendigt trin for at holde din brugerkonto, inklusive alle data gemt på din brugerkonto, sikker og hjælper Fortunable med at overvåge eventuelle potentielle trusler og misbrug af webstedet og tjenesterne. I tilfælde af at du bliver udvalgt til at få din brugerkonto verificeret, accepterer du at følge instruktionerne for den bekræftelse, som Fortunable vil give dig. Når kontobekræftelsesprocessen er fuldført, vil du være i stand til at vende tilbage til dit brugerkontokontrolpanel og fortsætte med at deltage i undersøgelser.

4.7. Sletning af brugerkonto . Hvis du ønsker at slette din brugerkonto, kan du gøre det til enhver tid enten ved (i) at slette din brugerkonto fra din brugerkontos indstillingsdashboard eller (ii) sende en e-mail til Fortunable på support@fortunable.com med din anmodning for at slette din brugerkonto. Efter en sådan anmodning vil Fortunable permanent slette din brugerkonto, såvel som alle data indeholdt i brugerkontoen, inden for tredive (30) kalenderdage fra indsendelsen af ​​din anmodning om sletning. Du anerkender og accepterer, at ved at indsende en anmodning om at slette din brugerkonto, vil du ikke længere være i stand til at få adgang til tjenesterne. Fortunable er ikke ansvarlig for skader forårsaget af en sådan sletning af din brugerkonto.

4.8. Inaktive brugerkonti . I tilfælde af at din brugerkonto forbliver inaktiv (dvs. du ikke deltager i nogen undersøgelser) i en periode på seks (6) måneder eller mere, vil Fortunable følge nedenstående procedure, før du sletter din brugerkonto som følge af inaktivitet:

⦁ fem (5) måneders inaktivitet – Fortunable sender dig skriftlig meddelelse om, at din brugerkonto vil blive slettet, hvis din brugerkonto forbliver inaktiv i seks (6) måneder. Hvis du derfor ikke ønsker, at din brugerkonto skal slettes, forstår du, at du bliver nødt til at logge ind på din brugerkonto og gennemføre en undersøgelse.
⦁ Fjorten (14) kalenderdage før sletning af brugerkonto – Fortunable sender dig en skriftlig meddelelse om, at din brugerkonto vil blive slettet, hvis din brugerkonto fortsætter med at forblive inaktiv.
⦁ syv (7) kalenderdage før sletning af brugerkonto – Fortunable sender dig skriftlig meddelelse om, at din brugerkonto vil blive slettet, hvis din brugerkonto fortsætter med at forblive inaktiv.
⦁ en (1) kalenderdag før sletning af brugerkonto – Fortunable sender dig en endelig skriftlig meddelelse om, at din brugerkonto vil blive slettet den følgende dag som følge af, at din brugerkonto fortsætter med at forblive inaktiv.

Du anerkender, forstår og accepterer, at efter at Fortunable har fulgt ovennævnte proces, og din brugerkonto fortsætter med at forblive inaktiv i seks (6) måneder, vil din brugerkonto sammen med alle data gemt under din brugerkonto blive slettet, og evt. Kompensation (defineret nedenfor) akkumuleret under din brugerkonto vil blive fortabes af dig uden ansvar over for Fortunable. Som sådan vil du ikke være i stand til at gendanne nogen data eller midler.

5. ALDERSBEGRÆNSNING

Du skal være mindst 18 år for at oprette en brugerkonto og bruge tjenesterne. Hvis du er yngre end 18 år, men over den krævede lovlige alder for samtykke til at bruge onlinetjenester på det sted, hvor du bor (dvs. 13 år i USA), opfordrer Fortunable dig til at invitere en forælder eller værge til at hjælpe dig med at registrere din Brugerkonto på hjemmesiden. Hvis du er under den lovlige alder for samtykke til at bruge onlinetjenester, kan du ikke oprette en brugerkonto eller bruge tjenesterne. Hvis Fortunable opdager, at du har overtrådt en bestemmelse i henhold til dette afsnit 5, vil Fortunable opsige din brugerkonto efter eget skøn.

6. BRUGERADFØRING, MENS DU FÅR ADGANG TIL OG BRUGER WEBSTEDET OG TJENESTERNE

6.1. Du må ikke bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne til at transmittere, poste, distribuere, gemme eller ødelægge noget materiale eller information (i) i strid med enhver gældende lov eller regulering, (ii) på en måde, der krænker Fortunables intellektuelle ejendom. Rettigheder (som defineret nedenfor) eller på enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (iii) på en måde, der krænker tredjeparters privatliv eller andre personlige rettigheder, (iv) som er ærekrænkende, skadelig, forstyrrende, obskøn, truende, misbrugende eller hadefuldt og/eller (v) for at uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, der (a) anses for ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, vulgært, obskønt, injurierende eller krænker en andens privatliv eller som er hadefuldt og/eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende; og (b) tilskynder,

6.2. Når du tilgår webstedet og bruger tjenesterne, accepterer du ikke at:

⦁ bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne til kommercielle formål;
⦁ sende eller anskaffe enhver form for reklame eller salgsfremmende materiale via webstedet og tjenesterne;
⦁ bruge enhver enhed, software eller lignende til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden og/eller tjenester;
⦁ foretage enhver handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor databelastning på webstedets infrastruktur;
⦁ kopiere, reproducere, ændre, modificere, skabe afledte værker eller offentligt vise indhold fra hjemmesiden og/eller tjenester til ethvert formål (inklusive kommercielle formål) uden Fortunables forudgående skriftlige samtykke;
⦁ få adgang til, manipulere med eller bruge ikke-offentlige områder på webstedet eller Fortunables computersystemer og/eller dets tredjepartsudbyderes tekniske leveringssystemer;
⦁ undersøge, scanne eller teste sårbarheden af ​​ethvert af Fortunables systemer eller netværk eller bryde eller omgå nogen af ​​Fortunables sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger;
⦁ få adgang til, søg eller forsøg på at få adgang til eller søge på webstedet og/eller tjenesterne (på andre måder end gennem Fortunables aktuelt tilgængelige, offentliggjorte grænseflader, der leveres af Fortunable, medmindre du specifikt har fået tilladelse til at gøre det i en separat aftale med Fortunable ⦁
reverse-assemble, reverse-engineer, dekompilere eller på anden måde forsøge at opdage enhver kildekode, der er relateret til webstedet og/eller tjenesterne eller ethvert værktøj deri, undtagen i det omfang, sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af denne begrænsning;
⦁ forsøge at få adgang til ethvert område af webstedet og/eller tjenester, hvortil adgang ikke er autoriseret;
⦁ bruge enhver robot, edderkop, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere enhver del af webstedet og/eller tjenesterne;
⦁ udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter på eller i relation til webstedet og/eller tjenesterne, inklusive, men ikke begrænset til, dataskrabning, minedrift, udvinding, høst, indramning og spinding af artikler, uden Fortunables forudgående skriftlige samtykke;
⦁ bruge manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer til at “crawle”, “skrabe” eller “spidere” enhver side på webstedet og/eller tjenesterne;
⦁ forstyrre eller forstyrre adgangen for enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, afsendelse af en virus, overbelastning, oversvømmelse, spam, mailbombning af webstedet og/eller tjenesterne;
⦁ uploade, poste, e-maile, overføre eller på anden måde tilbyde enhver kilde, der kan indeholde en softwarevirus eller anden computerkode, filer og/eller programmer, der er designet til at forstyrre, ødelægge og/eller begrænse driften af ​​computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr;
⦁ forsætligt eller utilsigtet overtræde enhver lokal, statslig, føderal, national eller international lov, foruden alle regler for enhver nation eller anden værdipapirbørs, og enhver lovgivning, der har lovkraft;
⦁ efterligne enhver anden person eller enhed, sælge din profil, give falsk eller vildledende identifikation, betalings- eller adresseoplysninger eller invadere privatlivets fred eller krænke enhver persons eller enheds personlige eller ejendomsretlige rettigheder;
⦁ indsamle eller gemme alle personlige data vedrørende enhver anden bruger i forbindelse med den forbudte adfærd og/eller aktiviteter, der er angivet i de førnævnte afsnit;
⦁ forsøge at få andre brugeres loginoplysninger eller andre personlige oplysninger;
⦁ udvikle eller bruge svigagtige metoder og software til at opnå kompensation (defineret nedenfor);
⦁ true enhver medarbejder, entreprenør eller agent hos Fortunable; og
⦁ bruge ulovlige eller uacceptable midler til at erhverve mere end én (1) bonus/belønning pr. husstand/IP eller bruge robotter til at oprette konti og generere indkomst. Du forstår, at nogen bonusser og belønninger, der tilbydes af Fortunable, ikke vil blive udbetalt til dig i tilfælde af, at vi efter vores skøn bestemmer, at du har brugt ulovlige/uacceptable midler til at erhverve samme.

7. BRUGERGENERERET INDHOLD

7.1. Fortunable giver dig mulighed for at stille visse oplysninger indeholdt i din brugerkonto og andre kommentarer, spørgsmål, noter, medier, tekst, grafik, diskussioner eller andet materiale (“ Brugerindhold) til rådighed.”) du offentliggør på hjemmesiden og tjenesterne. Du er eneansvarlig for det brugerindhold, som du sender til webstedet og tjenesterne, herunder for dets lovlighed, pålidelighed og passende. Ved at offentliggøre brugerindhold på webstedet og/eller tjenester giver du Fortunable den ikke-eksklusive, verdensomspændende, royaltyfrie, evige, uigenkaldelige, overdragelige ret/licens til fuldt ud at udnytte, bruge, ændre, udføre, vise, reproducere og distribuere sådant brugerindhold på og gennem webstedet og tjenesterne. Du skal beholde enhver og alle dine rettigheder til ethvert brugerindhold, du indsender, poster eller viser på eller gennem webstedet og tjenesterne, og du er eneansvarlig for at beskytte disse rettigheder.

7.2. Du repræsenterer og garanterer, at:

 • Brugerindholdet tilhører dig (dvs. du ejer det), eller at du har ret til at bruge det (f.eks. som licenstager) og give Fortunable rettighederne og (under-)licensen som givet af dig i henhold til afsnit 7.1 i disse vilkår, og
 • publicering af brugerindhold på eller gennem webstedet og tjenesterne krænker ikke (a) Fortunables intellektuelle ejendomsrettigheder (defineret nedenfor) eller nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (b) privatlivsrettigheder, publicitetsrettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller andre rettigheder tilhørende Fortunable eller en tredjepart.

  7.3. Fortunable forbeholder sig retten til at blokere eller fjerne brugerindhold, som Fortunable vurderer er: (i) krænkende, ærekrænkende eller obskønt; (ii) svigagtig, vildledende eller vildledende; (iii) i strid med Fortunables intellektuelle ejendomsrettigheder (defineret nedenfor) eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller; (iv) stødende eller på anden måde uacceptabel for Fortunable efter eget skøn. Fortunable anerkender, at ved at give dig muligheden for at se og distribuere brugergenereret indhold på webstedet og tjenesterne, fungerer Fortunable blot som en passiv kanal for en sådan distribution og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med indhold eller aktiviteter eller transaktioner på hjemmesiden og tjenester.

  8. ERSTATNING

  8.1. Betalingstærskel . I betragtning af at udfylde undersøgelser anerkender og forstår du, at før Fortune overføre betalingen til dig, af den relevante kontante belønning/incitament/kompensation for udfyldelsen af ​​den relevante undersøgelse (“kompensation”), skal du først opfylde og tjene over minimumsgrænsen kompensationsbeløb, der gælder for din jurisdiktion (” betalingstærskel “). Betalingstærsklen offentliggøres på hjemmesidens betalingsside og varierer fra land til land.

  8.2. Når du har nået den gældende betalingstærskel, kan du anmode Fortunable om at frigive/hæve dine midler, der opbevares under din brugskonto. Efter modtagelse af en sådan anmodning, og forudsat at alle vilkår under disse vilkår er opfyldt, vil Fortunable foretage betaling til dig inden for ti (10) hverdage.

  8.3. Du accepterer, at den kompensation, du modtager for at udfylde alle undersøgelser gennem tjenesterne på webstedet, er den eneste kompensation, du vil modtage fra Fortunable eller Fortunables tredjepartsudbydere for at gennemføre undersøgelserne.

  8.4. En gyldig betalingsmetode, inklusive PayPal- eller Paysera-konto, er påkrævet for at behandle betalingen af ​​din kompensation for tjenesterne. Fortunable vil enten behandle din betaling direkte eller via en af ​​Fortunables tredjepartsudbydere/betalingsbehandlere, nemlig Cint AB (tilgængelig på  www.cint.com ).

  8.5. Du er ansvarlig for at give Fortunable sande, aktuelle, fuldstændige og nøjagtige betalings- og kontaktoplysninger og for at underrette Fortunable om eventuelle ændringer af sådanne oplysninger.

  8.6. Fortunable kan efter eget skøn og til enhver tid ændre betalingsgrænsen, uanset årsag efter Fortunables eget skøn og uden ansvar over for dig. For overskuelighedens skyld vil eventuelle ændringer af betalingsgrænsen ikke påvirke den kompensation, som du har akkumuleret ved at udfylde undersøgelser, før en sådan ændring.

  8.7. Du anerkender og forstår, at alle kompensationsbeløb kan ændres, som det måtte være nødvendigt for at overholde gældende love eller regler eller af enhver anden grund som bestemt af Fortunable efter eget skøn. Som sådan forbeholder Fortunable sig retten til at ændre, suspendere, annullere hele eller en del af den kompensation, du har optjent, til enhver tid.

  8.8. Ugyldig/ingen kompensation . Du anerkender, forstår og accepterer, at du ikke vil modtage nogen kompensation for at udfylde undersøgelserne, og du mister derfor din ret til at modtage kompensation, hvis:

  ⦁ du vælger ikke at gennemføre en undersøgelsesinvitation sendt til dig af Fortunable;
  ⦁ dine svar på undersøgelsen er af Fortunable afgjort, efter eget skøn, at være ugyldige, upassende eller usande;
  ⦁ du ikke har en gyldig konto til at modtage betalinger;
  ⦁ du poster materiale, der taler for ulovlig aktivitet eller politisk, religiøs eller ideologisk overbevisning;
  ⦁ du poster reklamer, henvisninger, salgsfremmende materialer, uønsket post, spammail, kædebreve, pyramidespil eller andet indhold, som af Fortunable efter eget skøn betragtes som en form for opfordring;
  ⦁ du transmitterer ethvert brugerindhold, der krænker patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende Fortunable eller en tredjepart;
  ⦁ du deltager i enhver aktivitet, som Fortunable efter eget skøn anser for upassende eller misbrugende;
  ⦁ du overtræder vilkår og betingelser i disse vilkår; eller
  ⦁ af enhver anden grund som bestemt af Fortunable efter eget skøn.

  8.9. Fortunable skal føre en fortegnelse over al kompensation krediteret til og debiteret din brugerkonto. Selvom Fortunable vil gøre alt for at sikre, at din brugerkonto krediteres korrekt og præcist, anerkender og accepterer du, at der kan opstå fejl. Som sådan er du ansvarlig for at verificere rigtigheden og nøjagtigheden af ​​den kompensation, du modtager. Du accepterer at underrette Fortunable eller Fortunables tredjepartsudbyder/betalingsbehandler, Cint AB, om eventuelle betalingsforespørgsler og fejl inden for ti (10) kalenderdage fra betalingsdatoen. Efter modtagelse af din meddelelse vil Fortunable eller Fortunables tredjepartsudbyder/betalingsbehandler, Cint AB, undersøge dit krav og underrette dig om beslutningen så hurtigt som det er praktisk muligt. Enhver beslutning fra Fortunable med hensyn til et sådant krav vil være endelig.

  8.10. Kompensation modtaget for at gennemføre undersøgelser kan ikke overføres, kan ikke overdrages, må ikke byttes eller sælges til en tredjepart og må ikke pantsættes til tredjemand eller på anden måde i henhold til lovgivningen.

  8.11. Skatter . Medmindre andet er angivet på webstedet eller under disse vilkår, skal al kompensation, som Fortunable tilkommer dig for din brug af og adgang til webstedet og tjenesterne, være eksklusive skatter, afgifter, afgifter eller lignende statslige vurderinger af enhver art, uanset om bestrides eller ej, herunder eventuelle merværdi-, salgs-, brugs- eller tilbageholdelsesafgifter, som kan vurderes af enhver jurisdiktion (“ Skatter”). Du er ansvarlig for betalingen af ​​alle skatter (undtagen dem, der er baseret på Fortunables indkomst), der er forbundet med den kompensation, du modtager, mens du bruger tjenesterne på webstedet. Du holder hermed Fortunable skadesløs for betaling af eventuelle skatter og omkostninger forbundet med opkrævningen eller tilbageholdelsen heraf, inklusive bøder og renter. Hvis Fortunable er forpligtet til at betale eller opkræve skatter, som du er ansvarlig for i henhold til dette afsnit 8.10, skal det relevante beløb faktureres og betales af dig, medmindre du giver Fortunable et gyldigt skattefritagelsesbevis fra den relevante skattemyndighed.

  9. OPHAVSRET OG IMMATERIELL EJENDOM

  9.1. Du anerkender og forstår, at alt materiale (defineret nedenfor), som er gjort tilgængeligt for dig via webstedet og tjenesterne, er ejet af eller licenseret til Fortunable, og er kun til ikke-kommercielle, informative og personlige formål. Alle rettigheder er forbeholdt Fortunable.

  9.2. Alt indhold, videoer, undersøgelser, billeder, materialer, varemærker, tredjepartslogoer og -navne, data, software eller information indeholdt i materialer eller dokumenter, der bruges af Fortunable i forbindelse med webstedet og tjenesterne, inklusive, men ikke begrænset til, ethvert og alle ophavsretligt beskyttede værker, databaser, tekst, værktøjer, software, teknologi, algoritmer, grafik, ikoner, designs, logoer, hyperlinks, domænenavne, koder og aftaler (“materialer”), er den eneste og eksklusive ejendom tilhørende eller er licenseret til Fortunable, og som sådan vil alle opdateringer og ændringer af hjemmesiden og tjenesterne tilfalde Fortunable eller Fortunables licensgivere. Du må ikke reproducere, distribuere eller kopiere materialerne på nogen måde, hverken elektronisk eller ej, uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

  9.3. Enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder til materialerne, webstedet og tjenesterne, herunder alle patenter, rettigheder til opfindelser, rettigheder til design, varemærker, handels- og forretningsnavne og alle tilhørende goodwill, rettigheder til at sagsøge for forbigåelse eller for ulovlig konkurrence, ophavsret, moralske rettigheder og beslægtede rettigheder, rettigheder til databaser, topografirettigheder, domænenavne, rettigheder til information (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre lignende eller tilsvarende rettigheder, der findes i materialerne og tjenesterne, nu eller i fremtiden i nogen del af verden, i hvert enkelt tilfælde, uanset om de er registreret eller uregistreret og inklusive alle ansøgninger om, og fornyelser eller forlængelser af sådanne rettigheder for deres fulde løbetid (“Fortunables intellektuelle ejendomsret(er)”), tilhører Fortunable, dets koncerntilknyttede selskaber (hvis nogen), licensgivere eller leverandører, i det tilfælde. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet af Fortunable til dig, er forbeholdt Fortunable. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, skal du ikke erhverve nogen ret, ejendomsret eller interesse i Fortunables intellektuelle ejendomsrettigheder.

  10. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

  Du erklærer og garanterer hermed, at din adgang til og brug af hjemmesiden og tjenesterne vil:

  ⦁ være i overensstemmelse med disse vilkår;
  ⦁ overholde alle gældende love, regler og regler (herunder, uden begrænsning, alle gældende love vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold, privatliv, databeskyttelse og transmission af tekniske data);
  ⦁ ikke være til ulovlige formål;
  ⦁ ikke medføre, antyde eller give anledning til offentliggørelse af ulovligt indhold;
  ⦁ ikke fremme ulovlige aktiviteter;
  ⦁ ikke krænke eller misbruge nogen Fortunables intellektuelle ejendomsrettigheder eller nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder;
  ⦁ vil ikke involvere upload, udstationering, e-mail, transmission eller på anden måde udbud af indhold, der kan krænke patenter, copyright, varemærker eller andre ejendomsretlige eller intellektuelle rettigheder tilhørende nogen tredjepart; og
  ⦁ må ikke bruges til at skabe, distribuere, facilitere eller fungere sammen med malware, spyware, adware eller andre ondsindede programmer eller kode.

  11. FRASKRIVELSE AF GARANTIER

  11.1. Medmindre andet er angivet under disse vilkår, skal tjenesterne leveres af Fortunable til dig “SOM DE ER” og “SOM TILGÆNGELIG” med alle fejl, defekter, fejl og fejl. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af hjemmesiden og tjenesterne er på egen risiko.

  11.2. FORTUNABLE FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUG AF TJENESTERNE PÅ WEBSTEDET, HERUNDER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, UANSETT UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, UNDERFORSTÅET, PERSONLIGT ELLER PERSONLIGT. KRÆNKELSE, STILLE NYDELSE ELLER INTEGRATION . SÅDANNE UDELUKKELSER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER GÆLDER I DEN OMFANG, LOVEN TILLADER.

  11.3. FORTUNABLE OG/ELLER DETS GRUPPE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (HVIS NOGEN), LICENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG SÆLGER UDGØR INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF (i) OPLYSNINGERNE, DER INDEHOLDER PÅ WEBSITET (i) RELATERET GRAFIK UDGIVET PÅ WEBSTEDET OG TJENESTER TIL ETHVERT FORMÅL. FORTUNABLE OG/ELLER DETS GRUPPE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (HVIS NOGEN) FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL OPLYSNINGERNE PÅ WEBSTEDET OG TJENESTERNE, HERUNDER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER OM SALGBARHED, UNDERHÆFTIGHED, ESS TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE.

  11.4. DU ANERKENDER, AT OPLYSNINGER OG RELATEREDE GRAFIK UDGIVET PÅ WEBSTEDET OG/ELLER TJENESTERNE KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL OG ÆNDRINGER.

  11.5. HVERKEN LYKKELIGE ELLER DETS GRUPPE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (HVIS NOGEN), LICENSGIVERE, TREDJEPARTS UDBYDERE OG SÆLGER GØR NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER GARANTI FOR, AT DE OPLYSNINGER, DER KAN VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ WEBSTEDET, ER EN EN ANDRE FRITJEST. ELLER COMPUTER PROGRAMMERINGSRUTINER, DER INDEHOLDER FORURENENDE ELLER DESTRUKTIVE ELEMENTER, ELLER SOM ER BESIGTET TIL AT ØDESKADE, OPLYSKE ELLER EKSPPRIERE DIT COMPUTERSYSTEM, DATA ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER.

  11.6. FORTUNABLE GIVER DIG TJENESTERNE PÅ WEBSTEDET I GODT TRO OG GIVER SOM SÅDAN INGEN GARANTI FOR, AT (I) TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, (II) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF SERVICEN, VIL VI BRUGE SERVICE SIKKER ELLER FEJLFRI, (III) EVENTUELLE DEFEKTER PÅ WEBSTEDET OG/ELLER TJENESTER VIL BLI UDRETTET, ELLER (IV) WEBSTEDET OG TJENESTERNE ELLER ENHVER SERVER, HVIS DU FÅR ADGANG TIL TJENESTERNE, ER FRI FOR ANDRE VIRUSSER.

  11.7. DE OPLYSNINGER, DER FINDES PÅ WEBSTEDET OG INDEN FOR TJENESTERNE, ER KUN TIL INFORMATIONSMÆSSIGE, IKKE-KOMMERCIELLE OG PERSONLIGE FORMÅL. FORTUNABLE HOLDES IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, SOM KAN OPFÅR DIG SOM RESULTAT AF DIN BRUG AF SÅDANNE OPLYSNINGER. ALLE OPLYSNINGER OG INDHOLD PÅ WEBSTEDET OG UNDERSØGELSERNE ER OPHAVSRET, OG MÅ IKKE GENPUBLICERES, KOPIES, SÆLGES ELLER UDGIVES NOGEN STAD ONLINE ELLER PÅ PRINT. FORTUNABLE FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT TAGE DE NØDVENDIGE JURIDISKE HANDLINGER FOR AT FORHINDRE DIG I (GEN)-PUBLICERING, KOPIERING, SÆLG, UDSTEDNING ELLER UDSKRIVNING AF OPHAVSRETLIGT OPLYSNINGER OG INDHOLD TILGÆNGELIGT PÅ WEBSTEDET OG TJENESTERNE.

  11.8. FORTUNABLE GARANTERER ELLER GARANTERER IKKE, AT NOGEN SUCCES KOMMERCIELLE RESULTATER ELLER FORTJENESTER VIL OPNÅES AF DIG SOM ET RESULTAT AF BRUGEN AF WEBSTEDET OG TJENESTERNE. SOM SÅDAN VIL FORTUNABLE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN FEJL, ELLER TAB ELLER SKADER, DER OPHOLDES/OPHOLDES AF DIG SOM RESULTAT AF DIN BRUG ELLER MANGLENDE AT BRUGE WEBSTEDET OG TJENESTERNE.

  11.9. FORTUNABLE GIVER OGSÅ INGEN GARANTI OM NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, AKTUELLIGHED ELLER KVALITET AF WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, ELLER AT NOGET BESTEMT INDHOLD FORTSAT MED AT VÆRE TILGÆNGELIGT PÅ WEBSTEDET OG WEBSITET.

  11.10. DIN ADGANG TIL ELLER DOWNLOAD AF INFORMATION, MATERIALER ELLER DATA GENNEM WEBSTEDET ELLER ENHVER TREDJEPARTS WEBSTED ER PÅ DIT EGEN VALG OG RISIKO, OG DU VIL ENESTE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADER PÅ DIT EGENDOMSSYSTEM (ELLER DIT EGENDOMSSYSTEM) DET ER RESULTAT AF DOWNLOAD ELLER BRUG AF SÅDANNE INFORMATION, MATERIALER ELLER DATA.

  11.11. Du accepterer, at Fortunable ikke er ansvarlig for tab eller værdiforringelse af nogen kompensation, præmier eller kreditter, uanset pengeværdi, i tilfælde af, at der er nogen: ændring i værdien af ​​kompensationen (som bestemt efter Fortunables eneste og absolutte skøn) , data- eller serverfejl, computer- og/eller netværkssystemfejl eller -fejl, kriminel handling, hærværk, cyberangreb eller andre begivenheder, der gør det kommercielt urimeligt for Fortunable at bestemme saldoen eller værdien af ​​kompensationen på din brugerkonto.

  12. ERSTATNING

  12.1. Du accepterer at holde Fortunable skadesløs fra og imod ethvert ansvar, krav, skader, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af tredjepartskrav baseret på: din overtrædelse af disse vilkår; din brug eller misbrug af hjemmesiden og/eller din krænkelse af Fortunables intellektuelle ejendomsrettigheder. Fortunable skal holde dig skadesløs fra og imod ethvert ansvar eller udgift, der opstår som følge af et tredjepartskrav baseret på uagtsomhed fra Fortunable. “Uagtsomhed” skal betyde grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse.

  12.2. I tilfælde af et krav, der er underlagt skadesløsholdelse i henhold hertil, skal den skadesløsholdende Part: (i) straks underrette den skadesløsholdende part om kravet, (ii) yde den skadesløsholdende Part rimeligt samarbejde og bistand på den skadesløsholdende Parts regning til at forsvare sådanne krav. påstand; og (iii) give den skadesløsholdende part mulighed for at overtage kontrollen med forsvaret og afviklingen af ​​et sådant krav. Den skadesløse Part er berettiget til at deltage i forsvaret af et sådant krav og til at ansætte advokater for egen regning til at bistå med behandlingen af ​​et sådant krav. Den skadesløsholdende Part skal indhente den forudgående skriftlige godkendelse fra en behørigt bemyndiget underskriver af den skadesløsholdende Part, inden der indgås et forlig, der påvirker den skadesløsholdte Parts rettigheder.

  13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

  13.1. DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (HVIS NOGEN), DETS LICENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER, SÆLGER OG DERES RESPEKTIVA DIREKTØRER, FUNKTIONER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE OVER FOR DIG, DER ER ANSVARLIG, , TORT (HERunder uagtsomhed) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR ENHVER INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, FØLGELIGE, EKSEMPELISKE, LIKVIDEREDE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL OVERTASTABT, INDTÆGTER I DER ER ELLER DIN BUSINESS WEBSTED OG/ELLER FRA DIN BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM TILFELDIGHED ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

  13.2. MENS FORTUNABLE TAGE FORHOLDSREGLER MOD SIKKERHEDSBRUD, ER INGEN WEBSITE ELLER INTERNETTRANSMISSION HELT SIKKER, OG SOM SÅDAN SKAL FORTUNABLE OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (HVIS NOGEN), LICENSGIVERE OG SÆLGER IKKE VÆRE INDLIKTIVT, ECIAL, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER, SOM KAN FØLGE AF UAUTORISERET ADGANG, HACKING, DATATAB ELLER ANDRE OVERBUD, SOM KAN OPSTÅ PÅ WEBSTEDET OG/ELLER VED DIN BRUG AF TJENESTERNE.

  13.3. DU ANERKENDER, AT DER ER IBOENDE RISICI I INTERNETKONKIVITET, DER KAN RESULTERE I TAB AF PRIVATLIV, FORTROLIGE OPLYSNINGER OG EJENDOM. FORTUNABLE FRASKRIVER SIG SPECIFIKKE FRASKRIVELSE OG GIVER INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI, MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, VEDRØRENDE TJENESTERNES VIRKLIGHED ELLER OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING I ET BESTEMT LAND, TERRITORIUM.

  13.4. UANSET NOGET MIDDEL I DISSE VILKÅR, ER DERES TILKNYTTEDE VILKÅR (HVIS NOGEN), DETS LICENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG DERES SÆLGER SAMT DERES RESPEKTIVA DIREKTØRER, OFFICERER, MEDARBEJDERE, MEDARBEJDERE, AF ENHVER HVILKEN ÅRSAG OG UANSET HANDLINGSFORM, OG HVIS DET ER ANSVARLIGT, SKAL SÅDAN ANSVAR TIL ALTID VÆRE BEGRÆNSET TIL Maksimalt HUNDREDE US DOLLARS ($100,00).

  13.5 I OVERENSSTEMMELSE MED AFSNIT 3.2 I DISSE VILKÅR ANERKENDER, FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER DU, AT FORTUNABLE IKKE KAN ER ANSVARLIG FOR NOGEN HANDLING ELLER UNDLADELSE FRA EN TREDJEPARTSLEVERANDØR, DER LEVERERER EN LEVERANDØR/LEVERANDØR.

  14. LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER

  Fortunables websted og/eller tjenester kan indeholde links til andre tredjeparts websteder. Ved at klikke på disse links vil du blive omdirigeret til andre tredjepartswebsteder (eller mobilapplikationer), som ikke er dækket af Fortunables vilkår og privatlivspolitik . For at undgå at give personlige oplysninger til eventuelle svigagtige tredjepartswebsteder, anbefales det, at du gennemgår deres privatlivspolitik og al anden tilhørende kontraktlig dokumentation. Links til tredjepartswebsteder indebærer ikke nogen godkendelse fra Fortunables side af sådanne tredjepartswebsteder eller indhold, produkter eller tjenester, der er tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsteder.

  15. COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

  Fortunables hjemmeside, som mange andre professionelle hjemmesider, bruger cookies. Cookies er små stykker data, der downloades og gemmes på din computer (eller andre smarte enheder, du bruger), når du tilgår webstedet. For at lære mere om cookies, hvordan Fortunable bruger dem, og hvordan du kan justere/deaktivere cookies på dine enheder, bedes du læse Fortunables cookiepolitik .

  16. FORTROLIGHEDSPOLITIK

  Fortunables privatlivspolitik regulerer brugen, opbevaringen og behandlingen af ​​de personlige oplysninger, du måtte give til Fortunable gennem din adgang til webstedet og/eller gennem din brug af tjenesterne. Dit valg til at bruge tjenesterne skal anses for at udgøre din accept af vilkårene i Fortunables privatlivspolitik.

  17. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

  Disse vilkår skal fortolkes, reguleres og håndhæves i overensstemmelse med dansk lovgivning.

  Domstolene i Danmark har eksklusiv jurisdiktion til at afgøre eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale. Begge parter underkaster sig hermed de nævnte domstoles jurisdiktion med henblik på en sådan sag eller procedure og giver afkald på ethvert krav om, at et sådant forum er et ubelejligt forum.

  18. TVISTLØSNING

  I tilfælde af uenighed mellem parterne med hensyn til fortolkningen og implementeringen af ​​ethvert aspekt af disse vilkår, er parterne enige om at diskutere i god tro for at nå frem til en mindelig løsning, inden der påbegyndes en retssag/retlig procedure mod hinanden. Som sådan accepterer du først at prøve at løse tvisten ved at kontakte Fortunable på support@fortunable.com .

  19. ADSKELBARHED

  I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår ikke kan håndhæves eller være ugyldig i henhold til gældende lov eller holdes på den måde af enhver gældende domstolsafgørelse, skal en sådan uhåndhævelse eller ugyldighed ikke gøre de resterende bestemmelser i disse vilkår uhåndhævelige eller ugyldige, og i sådanne tilfælde , skal sådanne resterende bestemmelser ændres og fortolkes, således at de bedst opfylder formålene med en sådan uhåndhævelig eller ugyldig bestemmelse inden for grænserne af gældende lov eller gældende retsafgørelse(r).

  20. INGEN AFSKRIFT

  Hver part er indforstået med, at enhver forsinkelse eller udeladelse fra den anden parts side til at udøve nogen rettighed, magt eller afhjælpning i henhold til disse vilkår ikke automatisk vil fungere som et afkald på en sådan rettighed, magt eller retsmiddel eller nogen anden rettighed, magt eller retsmiddel, og ingen afkald træder i kraft, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den opsigende part. Ydermere vil frafaldet eller den enkelte eller delvise udøvelse af enhver rettighed, magt eller afhjælpning af nogen af ​​parterne nedenfor ved én lejlighed ikke blive fortolket som en hindring for et afkald på nogen efterfølgende eller anden rettighed, magt eller afhjælpning ved nogen anden lejlighed.

  21. MEDDELELSER

  Medmindre andet er angivet i disse vilkår, vil enhver meddelelse, der kræves eller tillades at blive givet, kun være effektiv, hvis den er skriftlig og sendt med bekræftet post, anbefalet post, kurer eller til support@fortunable.com .

  22. HELE AFTALE

  Disse vilkår repræsenterer hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet heri. Disse vilkår alene udtrykker fuldt ud parternes samtykke i forhold til emnet heri. Der er ingen andre kurser for handel, forståelse, aftaler, repræsentationer eller garantier, skriftlige eller mundtlige, undtagen som angivet heri.

  23. ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR

  Fortunable forbeholder sig retten til at opdatere og ændre disse vilkår fra tid til anden efter Fortunables eget skøn. De ændrede vilkår vil have en opdateret ‘revideret’ dato, som vil være synlig øverst på denne side. Den opdaterede version træder i kraft, så snart den er offentliggjort på Fortunables hjemmeside.

  Du er eneansvarlig for at kontrollere disse vilkår med jævne mellemrum for at holde dig ajour med eventuelle ændringer af vilkårene. Hvis der er vilkår og betingelser, du ikke er enig i, bedes du straks stoppe med at bruge hjemmesiden og tjenesterne.

  Ved at fortsætte med at bruge webstedet og tjenesterne, efter offentliggørelsen af ​​eventuelle ændringer til disse vilkår, accepterer du, at du vil være underlagt de nyligt ændrede vilkår og betingelser, der er angivet i Fortunables privatlivspolitik, cookiepolitik og/ eller disse vilkår .

  24. KONTAKT OS

  Hvis du har spørgsmål om Fortunables vilkår og/eller problemer eller bekymringer med webstedet og/eller tjenesterne, kan du kontakte Fortunable via e-mail på: support@fortunable.com . Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt!