VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 01.09.2023.

Deze Servicevoorwaarden (“ Voorwaarden ”) regelen de contractuele relatie tussen:

⦁ Fortunable, een dochteronderneming van Opinodo ApS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Deens recht, gevestigd op Svanevej 22, Kopenhagen, Denemarken (hierna “ Fortunable ” genoemd) ;

En

⦁ elke deelnemer, individu, gebruiker of bezoeker (gezamenlijk “ u ” of “ uw ”) die toegang krijgt tot de website van Fortunable op https://fortunable.com/ ; en/of het gebruik van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) via de Website.

U en Fortunable worden hierna ook samen de “ Partijen ” genoemd en individueel een “ Partij ”.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website en Diensten bezoekt en gebruikt. Uw toegang tot de Website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden.

LET OP : In een poging om de Voorwaarden van Fortunable begrijpelijker te maken, heeft Fortunable deze Voorwaarden en alle bijbehorende juridische documentatie met behulp van automatische vertaling van het Engels naar verschillende andere talen vertaald. Als gevolg hiervan erkent en begrijpt u dat alle vertaalde Voorwaarden (inclusief andere juridische documenten van Fortunable) fouten en onnauwkeurige terminologie kunnen bevatten. Als zodanig is Fortunable niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurige terminologie in de vertaalde Voorwaarden en/of andere juridische documenten van Fortunable.

1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Door de Website te bezoeken en de Diensten te gebruiken (hieronder gedefinieerd) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aanvaardt u te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Mocht u het er niet mee eens zijn gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan zult u (i) geen toestemming/bevoegdheid hebben om de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken, en (ii) u afzien van toegang tot de Website.

Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten (hieronder gedefinieerd) wordt geacht uw aanvaarding van deze Voorwaarden in te houden.

2. DIENSTEN VAN FORTUNABLE

2.1. Fortunable biedt een webgebaseerd systeem voor het uitvoeren van online marktonderzoeksenquêtes van derden waarbij geregistreerde gebruikers (i) vrijwillig deelnemen aan betaalde enquêtes (hieronder gedefinieerd) die worden beheerd door de externe dienstverleners van Fortunable (“Derde Partij Provider(s ) ” ), en vervolgens gehost door Fortunable op de Website; en (ii) worden financieel beloond/gecompenseerd op basis van het aantal Enquêtes (hieronder gedefinieerd) dat de geregistreerde gebruiker heeft voltooid (de “ Dienst(en) ”).

2.2. Met inachtneming van Sectie 3 (Registratie, Wachtwoord en Beveiliging) van deze Voorwaarden zal Fortunable u, na uw succesvolle registratie van een Gebruikersaccount (hieronder gedefinieerd) op de Website, via e-mail of in de browser op de hoogte stellen van eventuele online marktonderzoeksenquêtes (“ Enquête(s) ”) waarvoor u mogelijk in aanmerking komt, evenals de toepasselijke compensatie (hieronder gedefinieerd) voor het invullen van de enquête(s). Zodra u dergelijke enquête(s) heeft ingevuld, zal Fortunable u compenseren, in overeenstemming met artikel 4 (Vergoeding) van deze Voorwaarden.

2.3. Enquêtes . Door een Gebruikersaccount (hieronder gedefinieerd) te registreren bij Fortunable, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan Enquêtes via e-mail of in de browser. Als zodanig erkent u dat Fortunable niet garandeert dat u überhaupt een bepaald minimumaantal uitnodigingen of uitnodigingen om deel te nemen aan een Enquête zult ontvangen. Voordat u deelneemt aan een Enquête, wordt u door de Externe Aanbieders geïnformeerd over de duur van de Enquête en de toepasselijke Vergoeding (hieronder gedefinieerd) die u verdient na voltooiing van de Enquête.

2.4. U erkent en begrijpt dat uw deelname aan een enquête, uw openbaarmaking van gebruikersinhoud (hieronder gedefinieerd) en persoonlijk identificeerbare informatie, en uw aanvaarding of afwijzing van uitnodigingen om deel te nemen aan een enquête volledig vrijwillig is.

2.5. U erkent dat Fortunable, naar eigen goeddunken, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, een of meer onderdelen van de Diensten en/of Website kan toevoegen, wijzigen, opschorten, verwijderen of stopzetten.

2.6. Ondersteunende diensten . Fortunable zal u van maandag tot en met vrijdag per e-mail voorzien van ondersteunende diensten om eventuele vragen en zorgen die u heeft met betrekking tot de Diensten en eventuele betalings-/accountproblemen te beantwoorden. Wij zullen ons best doen om eventuele vragen en zorgen die u heeft op te lossen binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum waarop u het probleem voor het eerst bij ons heeft aangemeld.

3. DERDE LEVERANCIERS

3.1. Vertrouwelijk karakter van enquêtes.U erkent dat alle informatie en inhoud die aan u beschikbaar wordt gesteld door uw gebruik van de Diensten en het invullen van Enquêtes bepaalde bedrijfshandelsgeheimen, knowhow of andere vertrouwelijke of eigendomsinformatie kunnen bevatten die toebehoort aan Fortunable of de relevante Externe Provider. Als zodanig gaat u ermee akkoord om alle informatie/inhoud waartoe u toegang krijgt via de Website en Diensten, en die u verkrijgt door uw deelname aan een Enquête, strikt vertrouwelijk te houden en geen enkele informatie/inhoud aan iemand anders bekend te maken. U mag dergelijke informatie of inhoud niet voor enig ander doel gebruiken dan uitsluitend voor uw deelname aan de Enquêtes en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt er hierbij mee in om Fortunable onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofde openbaarmaking en/of gebruik van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie/inhoud.

3.2. Geen aansprakelijkheid voor externe aanbieder. Fortunable is niet verantwoordelijk voor de Enquêtes die beschikbaar worden gesteld in het kader van de Diensten en worden beheerd door de Externe Providers van Fortunable en die technische fouten en weglatingen kunnen bevatten. Als zodanig erkent, begrijpt en gaat u ermee akkoord dat u alleen bevoegd bent om deel te nemen aan en de enquêtes in te vullen die door Fortunable aan u beschikbaar zijn gesteld in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden. Uw gebruik van de Diensten en deelname aan enquêtes van externe aanbieders zijn volledig op eigen risico.

3.3. Uw communicatie, interacties of zakelijke transacties/transacties met een externe aanbieder, inclusief de voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen, communicatie, interacties of zakelijke transacties/transacties van een externe aanbieder die verband houden met een enquête, vinden uitsluitend plaats tussen u en deze derde partij. Aanbieder, tenzij hierin anders wordt vermeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat Fortunable (i) geen partij zal zijn bij dergelijke zakelijke transacties/transacties die u mogelijk aangaat met de Externe leverancier, en (ii) aansprakelijk zult zijn voor verlies of schade die u oploopt als gevolg van communicatie , interactie, zakelijke transactie of andere transacties die u mogelijk heeft met een externe aanbieder. Als zodanig is Fortunable niet aansprakelijk voor enige uitwisseling, openbaarmaking, wijziging,

3.4. Zowel Fortunable als haar externe aanbieder behoudt zich het recht voor om het gebruik of de beschikbaarheid van een Enquête stop te zetten, om welke reden dan ook en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, of de verplichting om enige uitleg of kennisgeving te geven.

3.5. U erkent en gaat ermee akkoord dat, ongeacht de manier waarop een Enquête door de Externe Aanbieder(s) aan u beschikbaar wordt gesteld/aangeboden, Fortunable slechts als tussenpersoon tussen u en de Externe Aanbieder optreedt. Als zodanig is Fortunable op geen enkele manier verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van dergelijke externe aanbieder(s).

4. REGISTRATIE, AANMELDINGSGEGEVENS EN VEILIGHEID

4.1. Een gebruikersaccount aanmaken . Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u zich eerst bij Fortunable registreren:

⦁ via ons online registratieproces, door alle vereiste informatie te verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot uw volledige naam, land van verblijf en postcode, geboortedatum, geslacht en e-mailadres; of
⦁ door op de Facebook- of Google-knop op de registratiepagina te klikken, krijgt Fortunable automatisch toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in uw Facebook- of Google-profiel.

Daarna wordt door Fortunable, naar eigen goeddunken, een account voor u geopend op de Website (“ Gebruikersaccount ”).

4.2. Beperking voor één account.Elke Gebruikersaccount is persoonlijk, niet-overdraagbaar en mag UITSLUITEND worden geregistreerd en gebruikt door één (1) enkele persoon, waarbij één (1) PayPal- of Paysera-account aan een dergelijke Gebruikersaccount is gekoppeld. Als zodanig mag u niet hetzelfde PayPal- of Paysera-account gebruiken als andere leden; alleen de persoon die zich heeft aangemeld met het e-mailadres dat voor het PayPal- of Paysera-account is gebruikt, kan het geld opnemen op het genoemde gebruikersaccount. U mag geen toegang krijgen tot de accounts van derden of derden machtigen om toegang te krijgen tot uw Gebruikersaccount en namens u de Services te gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat Fortunable, in het geval van uw overtreding van dit artikel 4.2, naar eigen goeddunken (i) u de toegang tot haar Website en/of Diensten kan ontzeggen om welke reden dan ook of zonder enige reden, en/of ( ii) uw gebruikersaccount automatisch verwijderen/sluiten,

4.3. U stemt ermee in om (i) echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieproces van Fortunable op de Website, en (ii) de tijdens de registratie verstrekte informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waar, accuraat, actueel en actueel te houden. te allen tijde compleet. Als u informatie aan Fortunable verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kunnen wij uw Gebruikersaccount op de Website sluiten en weigeren u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services. U gaat ermee akkoord Fortunable schadeloos te stellen en de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle door Fortunable opgelopen schade in geval van overtreding van de verplichtingen die zijn vastgelegd in dit artikel 4.3.

4.4. Inloggegevens . Tijdens het registratieproces kunt u aan Fortunable de gebruikersnaam van uw Gebruikersaccount (dit zal uw geregistreerde e-mailadres zijn) en het door u gekozen wachtwoord opgeven om te gebruiken als inloggegevens voor toegang tot uw Gebruikersaccount (“Inloggegevens” ) .

4.5. Beveiliging. U bent als enige verantwoordelijk voor (i) het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens; en (ii) alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersaccount. U stemt ermee in om Fortunable onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersaccount of enige andere inbreuk op de beveiliging. Fortunable is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik door derden van uw inloggegevens en/of toegang tot/gebruik van uw gebruikersaccount, met of zonder uw medeweten. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Fortunable lijdt doordat een derde partij uw inloggegevens en/of gebruikersaccount gebruikt. U erkent en stemt ermee in dat u niet (i) het gebruikersaccount van een andere gebruiker die op de website is geregistreerd, mag gebruiken, en erkent voorts dat gebruikersaccounts slechts door één gebruiker mogen worden gebruikt, en (ii) zich voor te doen als een individu,

4.6. Accountverificatie . Fortunable behoudt zich het recht voor om u op elk moment te verzoeken uw accountgegevens te verifiëren. Accountverificatie is een noodzakelijke stap om uw Gebruikersaccount, inclusief alle gegevens die in uw Gebruikersaccount zijn opgeslagen, veilig te houden en helpt Fortunable bij het monitoren van mogelijke bedreigingen en misbruik van de Website en Diensten. In het geval dat u wordt geselecteerd om uw Gebruikersaccount te laten verifiëren, gaat u ermee akkoord de instructies voor de verificatie te volgen die Fortunable u zal verstrekken. Zodra het accountverificatieproces is voltooid, kunt u terugkeren naar het dashboard van uw gebruikersaccount en doorgaan met deelnemen aan enquêtes.

4.7. Verwijdering van gebruikersaccount . Als u uw Gebruikersaccount wilt verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door (i) uw Gebruikersaccount te verwijderen via het instellingendashboard van uw Gebruikersaccount, of (ii) een e-mail te sturen naar Fortunable op support@fortunable.com met uw verzoek om uw gebruikersaccount te verwijderen. Na een dergelijk verzoek zal Fortunable uw Gebruikersaccount definitief verwijderen, evenals alle gegevens in het Gebruikersaccount, binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de indiening van uw verwijderingsverzoek. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, door een verzoek in te dienen om uw Gebruikersaccount te verwijderen, geen toegang meer heeft tot de Diensten. Fortunable is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een dergelijke verwijdering van uw Gebruikersaccount.

4.8. Inactieve gebruikersaccounts . In het geval dat uw Gebruikersaccount inactief blijft (dat wil zeggen dat u niet deelneemt aan enquêtes) gedurende een periode van zes (6) maanden of langer, zal Fortunable de onderstaande procedure volgen voordat uw Gebruikersaccount wordt verwijderd als gevolg van inactiviteit:

⦁ vijf (5) maanden inactiviteit – Fortunable stuurt u een schriftelijke kennisgeving dat uw Gebruikersaccount zal worden verwijderd als uw Gebruikersaccount zes (6) maanden inactief blijft. Als u daarom niet wilt dat uw gebruikersaccount wordt verwijderd, begrijpt u dat u zich moet aanmelden bij uw gebruikersaccount en een enquête moet invullen.
⦁ Veertien (14) kalenderdagen vóór verwijdering van het gebruikersaccount – Fortunable stuurt u een schriftelijke kennisgeving dat uw gebruikersaccount zal worden verwijderd als uw gebruikersaccount inactief blijft.
⦁ zeven (7) kalenderdagen vóór verwijdering van uw gebruikersaccount – Fortunable stuurt u een schriftelijke kennisgeving dat uw gebruikersaccount zal worden verwijderd als uw gebruikersaccount inactief blijft.
⦁ één (1) kalenderdag vóór verwijdering van uw gebruikersaccount – Fortunable stuurt u een laatste schriftelijke kennisgeving dat uw gebruikersaccount de volgende dag zal worden verwijderd als gevolg van het feit dat uw gebruikersaccount inactief blijft.

U erkent, begrijpt en stemt ermee in dat nadat Fortunable het bovengenoemde proces heeft gevolgd en uw Gebruikersaccount zes (6) maanden inactief blijft, uw Gebruikersaccount samen met alle gegevens die onder uw Gebruikersaccount zijn opgeslagen, zullen worden verwijderd, en alle De compensatie (hieronder gedefinieerd) die is opgebouwd onder uw Gebruikersaccount, wordt door u verbeurd verklaard, zonder aansprakelijkheid jegens Fortunable. Als zodanig kunt u geen gegevens of geld herstellen.

5. LEEFTIJDSBEPERKING

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een ​​Gebruikersaccount aan te maken en de Diensten te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, maar boven de vereiste wettelijke leeftijd voor toestemming voor het gebruik van onlinediensten in de plaats waar u woont (dat wil zeggen 13 jaar in de VS), raadt Fortunable u aan een ouder of wettelijke voogd uit te nodigen om u te helpen bij het registreren van uw Gebruikersaccount op de Website. Als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd om online diensten te gebruiken, kunt u geen Gebruikersaccount aanmaken of de Diensten gebruiken. Als Fortunable ontdekt dat u enige bepaling uit dit Artikel 5 hebt overtreden, zal Fortunable uw Gebruikersaccount naar eigen goeddunken beëindigen.

6. GEBRUIKERSGEDRAG TIJDENS DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

6.1. U mag de Website en/of Diensten niet gebruiken voor het verzenden, posten, distribueren, opslaan of vernietigen van materiaal of informatie (i) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) op ​​een manier die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van Fortunable. Rechten (zoals hieronder gedefinieerd) of op de intellectuele eigendomsrechten van derden, (iii) op ​​een manier die de privacy of andere persoonlijke rechten van derden schendt, (iv) die lasterlijk, schadelijk, ontwrichtend, obsceen, bedreigend, beledigend of haatdragend, en/of (v) om inhoud te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die (a) als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, lasterlijk of die inbreuk maakt op de privacy van iemand anders of die haatdragend en/of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; en (b) aanzet tot,

6.2. Wanneer u de Website bezoekt en de Diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u niet:

⦁ de Website en/of Diensten voor commerciële doeleinden gebruiken;
⦁ het versturen of aanschaffen van reclame- of promotiemateriaal via de Website en Diensten;
⦁ een apparaat, software en dergelijke gebruiken om de goede werking van de Website en/of Diensten te verstoren of proberen te verstoren;
⦁ elke actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote gegevensbelasting op de infrastructuur van de Website legt;
⦁ het kopiëren, reproduceren, wijzigen, wijzigen, creëren van afgeleide werken, of het publiekelijk weergeven van inhoud van de Website en/of Diensten, voor welk doel dan ook (inclusief commerciële doeleinden) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortunable;
⦁ toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de website of de computersystemen van Fortunable en/of van de technische leveringssystemen van haar externe leveranciers;
⦁ de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk van Fortunable onderzoeken, scannen of testen, of een van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van Fortunable schenden of omzeilen;
⦁ de Website en/of Diensten openen, doorzoeken of proberen te openen of te doorzoeken (op een andere manier dan via de momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces van Fortunable die door Fortunable worden geleverd, tenzij u hier specifiek toestemming voor heeft gekregen in een afzonderlijke overeenkomst met Fortunable
⦁ broncode met betrekking tot de Website en/of Diensten, of enig hulpmiddel daarin, reverse-assembleren, reverse-engineeren, decompileren of anderszins proberen te ontdekken, behalve voor zover dergelijke activiteiten ondanks deze beperking uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving ;
⦁ proberen toegang te krijgen tot enig deel van de Website en/of Diensten waartoe toegang niet is toegestaan;
⦁ een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om enig deel van de Website en/of Diensten te controleren of te kopiëren;
⦁ het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde activiteiten voor het verzamelen van gegevens op of in verband met de Website en/of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van gegevens, het verzamelen, extraheren, verzamelen, inlijsten en het draaien van artikelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortunable;
⦁ handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen gebruiken om een ​​pagina van de Website en/of Diensten te “crawlen”, “scrapen” of “spideren”;
⦁ de toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming, mailbombardementen op de Website en/of Diensten;
⦁ het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins aanbieden van enige bron die een softwarevirus of andere computercode kan bevatten, van bestanden en/of programma’s die zijn ontworpen om de werking van computersoftware te verstoren, te vernietigen en/of te beperken, hardware of telecommunicatieapparatuur;
⦁ het opzettelijk of onopzettelijk overtreden van lokale, staats-, federale, nationale of internationale wetten, naast de regels van een land of andere effectenbeurs, en alle regelgeving die kracht van wet heeft;
⦁ zich voordoen als een andere persoon of entiteit, uw profiel verkopen, valse of misleidende identificatie-, betalings- of adresgegevens verstrekken, of inbreuk maken op de privacy, of het persoonlijke of eigendomsrecht van een persoon of entiteit schenden;
⦁ het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens met betrekking tot een andere gebruiker in verband met het verboden gedrag en/of de verboden activiteiten die in de bovengenoemde paragrafen zijn uiteengezet;
⦁ probeer de inloggegevens of andere persoonlijke informatie van andere gebruikers te verkrijgen;
⦁ frauduleuze methoden en software ontwikkelen of gebruiken om compensatie te verkrijgen (hieronder gedefinieerd);
⦁ een werknemer, aannemer of agent van Fortunable bedreigen; En
⦁ illegale of onaanvaardbare middelen gebruiken om meer dan één (1) bonus/beloning per huishouden/IP te verkrijgen of robots gebruiken om accounts aan te maken en inkomsten te genereren. U begrijpt dat eventuele bonussen en beloningen die door Fortunable worden aangeboden, niet aan u zullen worden uitbetaald in het geval wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u illegale/onaanvaardbare middelen hebt gebruikt om deze te verkrijgen.

7. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

7.1. Met Fortunable kunt u bepaalde informatie in uw gebruikersaccount en andere opmerkingen, vragen, aantekeningen, media, tekst, afbeeldingen, discussies of ander materiaal (“ Gebruikersinhoud””) die u publiceert op de Website en Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u op de Website en Diensten plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Door Gebruikersinhoud op de Website en/of Diensten te plaatsen, verleent u Fortunable het niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare recht/licentie om volledig te exploiteren, gebruiken, wijzigen, uitvoeren, weergeven, reproduceren en distribueren. dergelijke Gebruikersinhoud op en via de Website en Diensten. U behoudt al uw rechten op alle Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Website en Diensten en u bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten.

7.2. U verklaart en garandeert dat:

 • de Gebruikersinhoud is uw eigendom (dat wil zeggen dat u de eigenaar ervan bent) of dat u het recht hebt om deze te gebruiken (bijvoorbeeld als licentiehouder) en Fortunable de rechten en (sub)licentie te verlenen zoals door u verleend op grond van Artikel 7.1 van deze Voorwaarden, en
 • het plaatsen van Gebruikersinhoud op of via de Website en Diensten is niet in strijd met (a) de intellectuele eigendomsrechten van Fortunable (hieronder gedefinieerd) of de intellectuele eigendomsrechten van derden, (b) privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of eventuele andere rechten van Fortunable of een derde partij.

  7.3. Fortunable behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud te blokkeren of te verwijderen waarvan Fortunable vaststelt dat deze: (i) beledigend, lasterlijk of obsceen is; (ii) frauduleus, bedrieglijk of misleidend; (iii) in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Fortunable (hieronder gedefinieerd) of de intellectuele eigendomsrechten van derden, of; (iv) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor Fortunable naar eigen goeddunken. Fortunable erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Website en Diensten te bekijken en te distribueren, Fortunable slechts fungeert als een passief kanaal voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot enige inhoud of activiteiten of transacties op de Website en Diensten.

  8. COMPENSATIE

  8.1. Betalingsdrempel . Met het oog op het invullen van Enquêtes erkent en begrijpt u dat u, voordat Fortunable de betaling aan u overmaakt, van de relevante geldbeloning/incentive/compensatie voor het voltooien van de toepasselijke Enquête (“Compensatie”), eerst moet voldoen aan de minimumvereisten en deze moet verdienen . compensatiebedrag, van toepassing op uw rechtsgebied (“ Betalingsdrempel ”). De Betalingsdrempel wordt gepubliceerd op de betalingspagina van de Website en varieert van land tot land.

  8.2. Wanneer u de toepasselijke Betalingsdrempel bereikt, kunt u Fortunable verzoeken het geld dat op uw Gebruiksaccount staat, vrij te geven/op te nemen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek en op voorwaarde dat aan alle voorwaarden van deze Voorwaarden is voldaan, zal Fortunable de betaling binnen tien (10) werkdagen aan u uitvoeren.

  8.3. U stemt ermee in dat de Compensatie die u ontvangt voor het invullen van alle Enquêtes via de Diensten op de Website, de enige Compensatie is die u ontvangt van Fortunable of de Externe Providers van Fortunable voor het invullen van de Enquêtes.

  8.4. Om de betaling van uw Vergoeding voor de Diensten te verwerken, is een geldige betaalmethode, inclusief een PayPal- of Paysera-account, vereist. Fortunable verwerkt uw betaling rechtstreeks of via een van de externe leveranciers/betalingsverwerkers van Fortunable, namelijk Cint AB (beschikbaar op  www.cint.com ).

  8.5. Het is uw verantwoordelijkheid om Fortunable te voorzien van echte, actuele, volledige en nauwkeurige betalings- en contactgegevens en om Fortunable op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie.

  8.6. Fortunable kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Betalingsdrempel wijzigen, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van Fortunable en zonder aansprakelijkheid jegens u. Voor de duidelijkheid: eventuele wijzigingen in de Betalingsdrempel hebben geen invloed op de Compensatie die u heeft opgebouwd door het invullen van Enquêtes vóór een dergelijke wijziging.

  8.7. U erkent en begrijpt dat alle compensatiebedragen onderhevig zijn aan veranderingen die nodig kunnen zijn om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving of om enige andere reden zoals bepaald door Fortunable naar eigen goeddunken. Als zodanig behoudt Fortunable zich het recht voor om de door u opgebouwde Compensatie op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te annuleren.

  8.8. Ongeldig/geen compensatie . U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat u geen enkele compensatie ontvangt voor het invullen van de enquêtes, en dat u daarom uw recht verliest om enige compensatie te ontvangen, als:

  ⦁ u ervoor kiest een enquête-uitnodiging die door Fortunable naar u is verzonden, niet in te vullen;
  ⦁ Fortunable bepaalt naar eigen goeddunken dat jouw antwoorden op de Enquête ongeldig, ongepast of onwaar zijn;
  ⦁ u beschikt niet over een geldig account om betalingen te ontvangen;
  ⦁ je plaatst materiaal dat illegale activiteiten of politieke, religieuze of ideologische overtuigingen bepleit;
  ⦁ u advertenties, verwijzingen, promotiemateriaal, junkmail, spammail, kettingbrieven, piramidespellen of andere inhoud plaatst die door Fortunable, naar eigen goeddunken, als een vorm van uitnodiging wordt beschouwd;
  ⦁ u Gebruikersinhoud verzendt die inbreuk maakt op enig patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van Fortunable of een derde partij;
  ⦁ u zich bezighoudt met activiteiten die Fortunable, naar eigen goeddunken, ongepast of beledigend acht;
  ⦁ u de voorwaarden van deze Voorwaarden schendt; of
  ⦁ om een ​​andere reden zoals bepaald door Fortunable naar eigen goeddunken.

  8.9. Fortunable houdt een register bij van alle compensaties die zijn bijgeschreven op en afgeschreven van uw Gebruikersaccount. Hoewel Fortunable er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat uw Gebruikersaccount correct en accuraat wordt bijgeschreven, erkent u en gaat u ermee akkoord dat er fouten kunnen voorkomen. Als zodanig bent u verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid en nauwkeurigheid van de compensatie die u ontvangt. U stemt ermee in om Fortunable of de externe aanbieder/betalingsverwerker van Fortunable, Cint AB, binnen tien (10) kalenderdagen vanaf de datum van betaling op de hoogte te stellen van eventuele betalingsvragen en -fouten. Na ontvangst van uw kennisgeving zal Fortunable of de externe aanbieder/betalingsverwerker van Fortunable, Cint AB, uw claim onderzoeken en u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van de beslissing. Elke beslissing van Fortunable met betrekking tot een dergelijke claim is definitief.

  8.10. De vergoedingen die u ontvangt voor het invullen van enquêtes zijn niet-overdraagbaar, niet-overdraagbaar, mogen niet worden geruild of verkocht aan een derde partij, en mogen niet van rechtswege aan een derde partij of anderszins worden verpand.

  8.11. Belastingen . Tenzij anders vermeld op de Website of onder deze Voorwaarden, zal alle Compensatie die Fortunable aan u verschuldigd is voor uw gebruik van en toegang tot de Website en Diensten, exclusief belastingen, heffingen, heffingen of soortgelijke overheidsaanslagen van welke aard dan ook zijn, ongeacht of deze betwist of niet, met inbegrip van eventuele BTW, omzetbelasting, gebruiksbelasting of bronbelasting, die in enig rechtsgebied kan worden geheven (“ Belastingen”). U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen (behalve belastingen die zijn gebaseerd op de inkomsten van Fortunable) die verband houden met de compensatie die u ontvangt terwijl u de Diensten op de Website gebruikt. Hierbij vrijwaart u Fortunable en stelt u Fortunable schadeloos voor de betaling van eventuele belastingen en kosten die verband houden met de inning of inhouding daarvan, inclusief boetes en rente. Als Fortunable wettelijk verplicht is belastingen te betalen of te innen waarvoor u verantwoordelijk bent op grond van dit artikel 8.10, wordt het toepasselijke bedrag aan u gefactureerd en door u betaald, tenzij u Fortunable een geldig belastingvrijstellingscertificaat van de toepasselijke belastingautoriteit verstrekt.

  9. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

  9.1. U erkent en begrijpt dat alle Materialen (hieronder gedefinieerd) die aan u beschikbaar worden gesteld via de Website en Diensten eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Fortunable, en uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden zijn bedoeld. Alle rechten zijn voorbehouden aan Fortunable.

  9.2. Alle inhoud, video’s, enquêtes, afbeeldingen, materialen, handelsmerken, logo’s en namen van derden, gegevens, software of informatie in materialen of documenten die door Fortunable worden gebruikt in verband met de Website en Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechtelijk beschermde werken, databases, tekst, hulpmiddelen, software, technologie, algoritmen, afbeeldingen, pictogrammen, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, domeinnamen, codes en overeenkomsten (“Materialen”) zijn het enige en exclusieve eigendom van of zijn in licentie gegeven aan Fortunable en als zodanig zullen alle updates en aanpassingen aan de Website en Diensten berusten bij Fortunable of de licentiegevers van Fortunable. U mag de Materialen op geen enkele wijze reproduceren, distribueren of kopiëren, al dan niet elektronisch, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  9.3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Materialen, Website en Diensten, inclusief alle patenten, rechten op uitvindingen, rechten op ontwerpen, handelsmerken, handels- en bedrijfsnamen en alle bijbehorende goodwill, rechten om te vervolgen wegens bedrog of onwettige concurrentie, auteursrecht, morele rechten en naburige rechten, rechten op databanken, topografische rechten, domeinnamen, rechten op informatie (inclusief knowhow en bedrijfsgeheimen) en alle andere soortgelijke of gelijkwaardige rechten die bestaan ​​op de Materialen en Diensten, nu of in de toekomst in enig deel van de wereld, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van, dergelijke rechten voor hun volledige termijn (“Fortunable’s Intellectuele Eigendomsrechten”), berust uitsluitend en exclusief bij Fortunable, haar groepsmaatschappijen (indien van toepassing), licentiegevers of verkopers, zoals de situatie mag zijn. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door Fortunable aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan Fortunable. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, verkrijgt u geen enkel recht, titel of belang in de intellectuele eigendomsrechten van Fortunable.

  10. VERKLARINGEN EN GARANTIES

  U verklaart en garandeert hierbij dat uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten:

  ⦁ in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden;
  ⦁ voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels (inclusief, zonder beperking, alle toepasselijke wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, privacy, gegevensbescherming en de overdracht van technische gegevens);
  ⦁ niet voor onwettige doeleinden zijn;
  ⦁ mag geen illegale inhoud met zich meebrengen, impliceren of aanleiding geven tot de publicatie ervan;
  ⦁ geen illegale activiteiten bevorderen;
  ⦁ geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Fortunable of de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze onrechtmatig toe-eigenen;
  ⦁ het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins aanbieden van inhoud die mogelijk inbreuk maakt op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of andere eigendoms- of intellectuele rechten van een derde partij niet met zich meebrengt; En
  ⦁ mag niet worden gebruikt voor het maken, distribueren, faciliteren of uitvoeren van malware, spyware, adware of andere kwaadaardige programma’s of code.

  11. AFWIJZING VAN GARANTIES

  11.1. Tenzij anders bepaald onder deze Voorwaarden, worden de diensten door Fortunable aan u geleverd “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” met alle fouten, defecten, bugs en vergissingen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Website en Diensten op eigen risico is.

  11.2. FORTUNABLE WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP DE WEBSITE, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, STIL GENIETEN OF INTEGRATIE . DERGELIJKE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN VAN TOEPASSING BINNEN DE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

  11.3. FORTUNABLE EN/OF AAN HAAR GROEP GELIEERDE ONDERNEMINGEN (indien van toepassing), LICENTIEGEVERS, DERDE LEVERANCIERS EN VERKOPERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN (i) DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN DIENSTEN, EN (ii) GERELATEERDE GRAFISCHE GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE EN DIENSTEN, VOOR WELKE DOELEINDEN DAN OOK. FORTUNABLE EN/OF AAN HAAR GROEP GELIEERDE ONDERNEMINGEN (indien van toepassing) WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

  11.4. U ERKENT DAT DE INFORMATIE EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEPUBLICEERDE OP DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN EN WIJZIGINGEN KUNNEN BEVATTEN.

  11.5. NOCH FORTUNABLE NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN DE GROEP (indien van toepassing), LICENTIEGEVERS, DERDE LEVERANCIERS EN VERKOPERS GEVEN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF WAARBORG DAT DE INFORMATIE DIE MOGELIJK BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE EN DIENSTEN VRIJ IS VAN INFECTIE DOOR VIRUSSEN OF ANDERE CODE OF COMPUTER PROGRAMMEERROUTINES DIE VERONTREINIGENDE OF VERNIETIGENDE ELEMENTEN BEVATTEN OF DIE BEDOELD ZIJN OM UW COMPUTERSYSTEEM, GEGEVENS OF PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHADIGEN, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen.

  11.6. FORTUNABLE BIEDT U IN GOED VERTROUW DE DIENSTEN OP DE WEBSITE EN GEEFT ALS ZODANIG GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENSTEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, (II) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG ZAL ZIJN, VEILIG OF FOUTLOOS, (III) ALLE DEFECTEN OP DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (IV) DE WEBSITE EN DIENSTEN OF ENIGE SERVER WAAROP U TOEGANG TOT DE DIENSTEN HEBT, ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

  11.7. DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN BINNEN DE DIENSTEN IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE, NIET-COMMERCIËLE EN PERSOONLIJKE DOELEINDEN. FORTUNABLE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE U KAN OPLIJDEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE INFORMATIE. ALLE INFORMATIE EN INHOUD OP DE WEBSITE EN DE ENQUÊTES IS AUTEURSRECHTELIJK, EN MAG NIET OPNIEUW GEPUBLICEERD, GEKOPIEERD, VERKOCHT OF GEPLAATST WORDEN, ONLINE OF IN PRINT. FORTUNABLE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE NODIGE JURIDISCHE MAATREGELEN TE ONDERNEMEN OM TE VOORKOMEN DAT U AUTEURSRECHTELIJKE INFORMATIE EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE EN DIENSTEN, (HER) PUBLICEERT, KOPIËERT, VERKOPEN, PLAATSEN OF AFDRUKKEN.

  11.8. FORTUNABLE GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT ENIGE SUCCESVOLLE COMMERCIËLE RESULTATEN OF WINST DOOR U ZULLEN WORDEN VERKREGEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN. ALS ZODANIG IS FORTUNABLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FOUTEN, OF ENIG VERLIES OF SCHADE DIE U OPLEIDT/DUURT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

  11.9. FORTUNABLE GEEFT EVENEENS GEEN GARANTIE OVER DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF KWALITEIT VAN DE WEBSITE, DIENSTEN OF INHOUD, OF DAT ENIGE BEPAALDE INHOUD BESCHIKBAAR ZAL WORDEN GEMAAKT OP DE WEBSITE EN DIENSTEN.

  11.10. UW TOEGANG TOT OF DOWNLOAD VAN INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS VIA DE WEBSITE OF WEBSITES VAN DERDEN IS OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO, EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW EIGENDOM (INCLUSIEF UW COMPUTERSYSTEEM) OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS.

  11.11. U stemt ermee in dat Fortunable niet verantwoordelijk is voor het verlies of de waardevermindering van enige Compensatie, prijzen of credits, ongeacht de geldwaarde, in het geval er sprake is van: verandering in de waarde van de Compensatie (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Fortunable); , gegevens- of serverfouten, computer- en/of netwerksysteemfouten of -storingen, criminele handelingen, vandalisme, cyberaanvallen of andere gebeurtenissen die het voor Fortunable commercieel onredelijk maken om het saldo of de waarde van de compensatie in uw gebruikersaccount te bepalen.

  12. VRIJWARING

  12.1. U stemt ermee in om Fortunable schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen enige aansprakelijkheid, eis, schade, kosten of uitgaven die voortkomen uit claims van derden op basis van: uw schending van deze Voorwaarden; uw gebruik of misbruik van de Website en/of uw inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Fortunable. Fortunable zal u schadeloos stellen en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid of kosten die voortkomen uit een claim van een derde partij op basis van nalatigheid van Fortunable. Onder ‘nalatigheid’ wordt verstaan ​​grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

  12.2. In het geval van een claim die onderworpen is aan schadeloosstelling op grond van deze Overeenkomst, zal de gevrijwaarde Partij: (i) de schadeloosstellende partij onmiddellijk op de hoogte stellen van de claim, (ii) de schadeloosstellende Partij redelijke medewerking en bijstand verlenen, op kosten van de schadeloosstellende Partij, om dergelijke schade te verdedigen. claim; en (iii) de schadeloosstellende partij de mogelijkheid bieden om de controle over de verdediging en schikking van een dergelijke claim over te nemen. De gevrijwaarde Partij heeft het recht om deel te nemen aan de verdediging van een dergelijke claim en om op eigen kosten een advocaat in te schakelen om te helpen bij de behandeling van een dergelijke claim. De schadeloosstellende partij moet de voorafgaande schriftelijke goedkeuring verkrijgen van een naar behoren gemachtigde ondertekenaar van de gevrijwaarde partij voordat een schikking wordt getroffen die de rechten van de gevrijwaarde partij aantast.

  13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  13.1. FORTUNABLE, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), HAAR LICENTIEGEVERS, DERDE LEVERANCIERS, VERKOPERS EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN AGENTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE , ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, GELIQUIDEERDE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INKOMSTEN- OF BEDRIJFSVERLIES, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN FORTUNABLE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  13.2. HOEWEL FORTUNABLE VOORZORGSMAATREGELEN NEEMT TEGEN VEILIGHEIDSSCHENDINGEN, IS GEEN ENKELE WEBSITE OF INTERNETTRANSMISSIE VOLLEDIG VEILIG, EN ALS ZODANIG ZIJN FORTUNABLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), LICENTIEGEVERS EN VERKOPERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ONGEAUTORISEERDE TOEGANG, HACKING, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE INBREUKEN DIE KUNNEN VOORKOMEN OP DE WEBSITE EN/OF DOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

  13.3. U ERKENT DAT ER RISICO’S INHERENT ZIJN AAN INTERNETCONNECTIVITEIT DIE KUNNEN LEIDEN TOT VERLIES VAN PRIVACY, VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN EIGENDOMMEN. FORTUNABLE WIJST SPECIFIEK AF EN GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET BETREKKING TOT DE LEVENSBAARHEID OF NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN VAN DE DIENSTEN IN EEN BEPAALD LAND, GEBIED OF REGIO.

  13.4. ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE IN DEZE VOORWAARDEN, ZIJN FORTUNABLE, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), HAAR LICENTIEGEVERS, DERDE LEVERANCIERS EN HAAR VERKOPERS, EVENALS HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN AGENTEN, NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U. OM WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, EN INDIEN AANSPRAKELIJK WORDT GEVONDEN, ZAL DEZE AANSPRAKELIJKHEID TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT MAXIMAAL HONDERD VERENIGDE STATEN DOLLAR ($100,00).

  13.5 IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 3.2 VAN DEZE VOORWAARDEN ERKENT, BEGRIJPT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT FORTUNABLE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG HANDELEN OF NALATEN VAN ENIGE DERDE LEVERANCIER DIE EEN GEDEELTE/DEEL VAN DE DIENSTEN LEVERT ONDER DEZE VOORWAARDEN.

  14. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

  De website en/of diensten van Fortunable kunnen links bevatten naar websites van andere derden. Door op deze links te klikken, wordt u doorgestuurd naar websites van andere derden (of mobiele applicaties) die niet vallen onder de voorwaarden en het privacybeleid van Fortunable . Om te voorkomen dat persoonlijke informatie aan frauduleuze websites van derden wordt verstrekt, is het raadzaam dat u hun privacybeleid en alle andere bijbehorende contractuele documentatie leest. Links naar websites van derden impliceren geen goedkeuring door Fortunable van dergelijke websites van derden of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites van derden.

  15. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

  De website van Fortunable maakt, net als veel andere professionele websites, gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden gedownload en opgeslagen op uw computer (of andere slimme apparaten die u gebruikt) wanneer u de website bezoekt. Voor meer informatie over cookies, hoe Fortunable ze gebruikt en hoe u cookies op uw apparaten kunt aanpassen/uitschakelen, kunt u het Cookiebeleid van Fortunable lezen .

  16. PRIVACYBELEID

  Het Privacybeleid van Fortunable regelt het gebruik, de opslag en de verwerking van de persoonlijke informatie die u aan Fortunable verstrekt via uw toegang tot de Website en/of via uw gebruik van de Diensten. Uw keuze om de Services te gebruiken wordt geacht uw aanvaarding van de voorwaarden van het Privacybeleid van Fortunable in te houden.

  17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

  Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd, beheerst en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van Denemarken.

  De rechtbanken in Denemarken hebben exclusieve jurisdictie om eventuele geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Beide Partijen onderwerpen zich hierbij aan de jurisdictie van genoemde rechtbanken met betrekking tot een dergelijke rechtszaak of procedure en doen afstand van elke claim dat een dergelijk forum een ​​ongemakkelijk forum is.

  18. GESCHILLENBESLECHTING

  In geval van onenigheid tussen de Partijen met betrekking tot de interpretatie en implementatie van enig aspect van deze Voorwaarden, komen de Partijen overeen om in goed vertrouwen te overleggen om tot een minnelijke schikking te komen voordat zij een rechtszaak/gerechtelijke procedure tegen elkaar starten. Als zodanig gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil op te lossen door contact op te nemen met Fortunable via support@fortunable.com .

  19. SCHEIDBAARHEID

  In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig is onder de toepasselijke wetgeving of als zodanig wordt beschouwd door een toepasselijke rechterlijke uitspraak, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken, en in dat geval zullen dergelijke overige bepalingen zodanig worden gewijzigd en geïnterpreteerd dat de doelstellingen van een dergelijke niet-afdwingbare of ongeldige bepaling zo goed mogelijk worden verwezenlijkt, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving of toepasselijke rechterlijke beslissingen.

  20. GEEN AFWIJZING

  Elke Partij gaat ermee akkoord dat elke vertraging of nalatigheid van de andere Partij om enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uit hoofde van deze Voorwaarden uit te oefenen, niet automatisch zal fungeren als een afstandsverklaring van een dergelijk recht, deze bevoegdheid of rechtsmiddel of enig ander recht, macht of rechtsmiddel, en geen enkele verklaring van afstand zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partij die afstand doet. Verder zal de afstand of de enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel door een van de partijen hieronder bij één gelegenheid niet worden geïnterpreteerd als een beletsel voor het afstand doen van enig opvolgend of ander recht, macht of rechtsmiddel bij een andere gelegenheid.

  21. OPMERKINGEN

  Tenzij anders bepaald onder deze Voorwaarden, zal elke vereiste of toegestane kennisgeving alleen van kracht zijn als deze schriftelijk is en per aangetekende post, aangetekende post, koerier of naar support@fortunable.com wordt verzonden .

  22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

  Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden alleen al geven volledig en volledig uitdrukking aan de overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Er zijn geen andere handelswijzen, afspraken, overeenkomsten, verklaringen of garanties, schriftelijk of mondeling, behalve zoals hierin uiteengezet.

  23. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

  Fortunable behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Fortunable bij te werken en te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden hebben een bijgewerkte ‘herziene’ datum die bovenaan deze pagina zichtbaar zal zijn. De bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze op de website van Fortunable wordt gepubliceerd.

  U bent als enige verantwoordelijk voor het periodiek controleren van deze Voorwaarden, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden. Als er voorwaarden zijn waarmee u het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Website en Diensten.

  Door de Website en Diensten te blijven gebruiken, na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u onderworpen zult zijn aan de nieuw gewijzigde voorwaarden en bepalingen die zijn vastgelegd in het Privacybeleid , het Cookiebeleid en/of deze Voorwaarden van Fortunable.

  24. NEEM CONTACT MET ONS OP

  Als u vragen heeft over de Voorwaarden van Fortunable en/of problemen of problemen met de Website en/of Diensten, kunt u contact opnemen met Fortunable via e-mail op: support@fortunable.com . Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!