Select Page

TERMS AND CONDITIONS

Sist oppdatert: 01.09.2023.

Disse vilkårene for bruk (” Vilkår “) styrer kontraktsforholdet mellom:

⦁ Fortunable, et datterselskap av Opinodo ApS, et aksjeselskap underlagt lovene i Danmark, som har sin registrerte adresse på Svanevej 22, København, Danmark (heretter referert til som “Fortunable” ) ;

og

⦁ hver deltaker, enkeltperson, bruker eller besøkende (samlet “ du ” eller “ din ”) som får tilgang til Fortunables nettsted som ligger på https://fortunable.com/ ; og/eller bruke tjenestene (som definert nedenfor) via nettstedet.

Du og Fortunable skal også heretter refereres til sammen som ” Parter ” og hver for seg som en ” Part “.

Vennligst les disse vilkårene nøye før du går inn på og bruker nettstedet og tjenestene. Din tilgang til nettstedet er betinget av din aksept av og overholdelse av disse vilkårene.

MERK : I et forsøk på å gjøre Fortunables vilkår lettere å forstå, har Fortunable oversatt disse vilkårene og all tilhørende juridisk dokumentasjon fra engelsk til forskjellige andre språk ved hjelp av maskinoversettelse. Som et resultat erkjenner og forstår du at alle oversatte vilkår (inkludert andre juridiske dokumenter fra Fortunable) kan inneholde feil og unøyaktig terminologi. Som sådan skal Fortunable ikke være ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktig terminologi i de oversatte vilkårene og/eller andre juridiske dokumenter fra Fortunable.

1. GODKJENNING AV VILKÅRENE

Ved å gå inn på nettstedet og bruke tjenestene (definert nedenfor) godtar du å være bundet av disse vilkårene og aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Skulle du være uenig i å være bundet av disse vilkårene, helt eller delvis, skal du (i) ikke ha tillatelse til/autorisert til å bruke tjenestene (som definert nedenfor), og (ii) avstå fra å gå inn på nettstedet.

Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene (definert nedenfor) skal anses å utgjøre din aksept av disse vilkårene.

2. FORTUNABS TJENESTER

2.1. Fortunable tilbyr et nettbasert system for drift av tredjeparts online markedsundersøkelser der registrerte brukere (i) frivillig deltar i og fullfører betalte undersøkelser (definert nedenfor) administrert av Fortunables tredjeparts tjenesteleverandører (“Tredjepartsleverandør(er ) ” ), og deretter vert for Fortunable på nettstedet; og (ii) blir økonomisk belønnet/kompensert basert på antall undersøkelser (definert nedenfor) den registrerte brukeren har fullført (“tjenesten (e) “).

2.2. I henhold til avsnitt 3 (Registrering, Passord og Sikkerhet) i disse Vilkårene, etter vellykket registrering av en brukerkonto (definert nedenfor) på Nettstedet, skal Fortunable varsle deg, enten via e-post eller i nettleseren, om eventuelle online markedsundersøkelser. (“ Undersøkelse(r) ”) som du kan kvalifisere for, samt gjeldende kompensasjon (definert nedenfor) for å fullføre undersøkelsen(e). Når du har fullført slik(e) undersøkelse(r), skal Fortunable kompensere deg i samsvar med seksjon 4 (kompensasjon) i disse vilkårene.

2.3. Undersøkelser . Ved å registrere en brukerkonto (definert nedenfor) hos Fortunable, for å få tilgang til og bruke tjenestene, godtar du uttrykkelig å motta invitasjoner til å delta i undersøkelser via e-post eller i nettleseren. Som sådan erkjenner du at Fortunable ikke garanterer at du vil motta et visst minimum antall invitasjoner eller noen invitasjoner til å delta i en undersøkelse i det hele tatt. Før du deltar i en undersøkelse, vil du bli informert av tredjepartsleverandørene om varigheten av undersøkelsen og den gjeldende kompensasjonen (definert nedenfor) du vil tjene ved fullføring av undersøkelsen.

2.4. Du erkjenner og forstår at din deltakelse i en undersøkelse, din avsløring av brukerinnhold (definert nedenfor) og personlig identifiserbar informasjon, og din aksept eller avvisning av invitasjoner til å delta i en undersøkelse er helt frivillig.

2.5. Du erkjenner at Fortunable kan, etter eget skjønn når som helst uten varsel og for noen eller ingen grunn, legge til, endre, suspendere, fjerne eller avbryte noen eller alle deler av tjenestene og/eller nettstedet.

2.6. Støttetjenester . Fortunable skal gi deg støttetjenester via e-post fra mandag til fredag, for å løse eventuelle spørsmål og bekymringer du måtte ha knyttet til tjenestene så vel som eventuelle betalings-/kontoproblemer. Vi skal bestrebe oss på å løse eventuelle spørsmål og bekymringer du måtte ha innen syv (7) virkedager fra datoen du først registrerte problemet med oss.

3. TREDJEPARTSLEVERANDØRER

3.1. Konfidensiell karakter av undersøkelser.Du erkjenner at all informasjon og innhold som gjøres tilgjengelig for deg gjennom din bruk av tjenestene og fullføring av undersøkelser kan inneholde visse forretningshemmeligheter, knowhow eller annen konfidensiell eller proprietær informasjon som tilhører Fortunable eller den relevante tredjepartsleverandøren. Som sådan godtar du å holde all informasjon/innhold du får tilgang til via nettstedet og tjenestene, og som du får gjennom din deltakelse i en undersøkelse, strengt konfidensielt og å ikke avsløre informasjon/innhold til noen annen person. Du kan ikke bruke slik informasjon eller innhold til andre formål enn det eneste formålet med din deltakelse i undersøkelsene og i samsvar med disse vilkårene. Du godtar herved å varsle Fortunable umiddelbart i tilfelle uautorisert avsløring og/eller bruk av konfidensiell og proprietær informasjon/innhold.

3.2. Intet ansvar for tredjepartsleverandør. Fortunable skal ikke være ansvarlig for undersøkelsene som gjøres tilgjengelig innenfor tjenestens omfang, og administreres av Fortunables tredjepartsleverandører, som kan inneholde tekniske feil og utelatelser. Som sådan erkjenner, forstår og godtar du at du kun er autorisert til å delta og fullføre undersøkelsene gjort tilgjengelig for deg av Fortunable i samsvar med vilkårene og betingelsene i disse vilkårene. Din bruk av tjenestene og deltakelse i en tredjepartsleverandørs undersøkelse er helt på egen risiko.

3.3. Dine kommunikasjoner, interaksjoner eller forretningstransaksjoner/forretninger med en tredjepartsleverandør, inkludert eventuelle tredjepartsleverandørers vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner, kommunikasjon, interaksjoner eller forretningstransaksjoner/forretninger knyttet til en undersøkelse, skal utelukkende være mellom deg og en slik tredjepart Leverandør med mindre annet er angitt her. Du erkjenner og godtar at Fortunable ikke skal være (i) en part i slike forretningstransaksjoner/forretninger du kan inngå med tredjepartsleverandøren, og (ii) ansvarlig for tap eller skade påført deg som et resultat av kommunikasjon , interaksjon, forretningstransaksjoner eller andre forhold du måtte ha med en tredjepartsleverandør. Som sådan skal ikke Fortunable være ansvarlig for utveksling, avsløring, modifikasjon,

3.4. Både Fortunable og dets tredjepartsleverandør forbeholder seg retten til å avbryte bruken eller suspendere tilgjengeligheten av enhver undersøkelse, uansett årsak og uten ansvar overfor deg, eller forpliktelse til å gi noen forklaring eller varsel.

3.5. Du erkjenner og godtar at uavhengig av måten en undersøkelse gjøres tilgjengelig/tilbys av tredjepartsleverandøren(e) til deg på, fungerer Fortunable bare som en mellommann mellom deg og tredjepartsleverandøren. Som sådan skal Fortunable ikke på noen måte være ansvarlig for noen handlinger eller manglende handlinger fra slike tredjepartsleverandører.

4. REGISTRERING, PÅLOGGINGSOPPLYSNINGER OG SIKKERHET

4.1. Opprette en brukerkonto . For å bruke tjenestene må du først registrere deg hos Fortunable enten:

⦁ gjennom vår online registreringsprosess, ved å gi all nødvendig informasjon som skal inkludere, men ikke være begrenset til, ditt fulle navn, bostedsland og postnummer, fødselsdato, kjønn og e-postadresse; eller
⦁ ved å klikke på Facebook- eller Google-knappen på registreringssiden, vil dette automatisk gi Fortunable tilgang til din personlige informasjon slik den finnes på Facebook- eller Google-profilen din.

En konto skal deretter åpnes av Fortunable, etter eget skjønn, for deg på nettstedet (” brukerkonto “).

4.2. Begrensning for enkeltkonto.Hver brukerkonto er personlig, ikke-overførbar og kan bare registreres og brukes KUN av én (1) enkeltperson og har én (1) PayPal- eller Paysera-konto tilknyttet slik brukerkonto. Som sådan er det bare du som ikke har lov til å bruke den samme PayPal- eller Paysera-kontoen som andre medlemmer, bare personen som registrerte seg med e-postadressen som ble brukt for PayPal- eller Paysera-kontoen kan ta ut pengene til nevnte brukerkonto. Du kan ikke få tilgang til noen tredjeparts konto eller autorisere en tredjepart til å få tilgang til din brukerkonto og bruke tjenestene på dine vegne. Du erkjenner og godtar at i tilfelle ditt brudd på denne seksjon 4.2, kan Fortunable, etter eget skjønn, (i) nekte deg tilgang til nettstedet og/eller tjenestene av hvilken som helst grunn eller ingen grunn i det hele tatt, og/eller ( ii) automatisk slette/lukke brukerkontoen din,

4.3. Du godtar å (i) gi sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av Fortunables registreringsprosess på nettstedet, og (ii) vedlikeholde og umiddelbart oppdatere informasjonen gitt under registreringen for å holde den sann, nøyaktig, oppdatert og komplett til enhver tid. Hvis du gir informasjon til Fortunable som er usann, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, kan vi stenge brukerkontoen din på nettstedet og nekte. du muligheten til å få tilgang til og bruke tjenestene. Du samtykker i å holde Fortunable ufarlig og bære det fulle ansvar for alle skader som påløper av Fortunable i tilfelle brudd på forpliktelsene gitt under denne Seksjon 4.3.

4.4. Påloggingsinformasjon . Du kan, under registreringsprosessen, angi brukernavnet til Fortunable-brukerkontoen din (som skal være din registrerte e-postadresse) og ditt valg av passord som skal brukes som påloggingsinformasjon for å få tilgang til brukerkontoen din (“påloggingsinformasjon” ) .

4.5. Sikkerhet. Du er alene ansvarlig for (i) å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen din; og (ii) alle aktiviteter som skjer under brukerkontoen din. Du samtykker i å varsle Fortunable umiddelbart om enhver uautorisert bruk av brukerkontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Fortunable skal ikke holdes ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som følge av at en tredjepart bruker påloggingsinformasjonen din og/eller får tilgang til/bruker brukerkontoen din enten med eller uten din viten. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap påført av Fortunable på grunn av at en tredjepart bruker din påloggingsinformasjon og/eller brukerkonto. Du erkjenner og godtar at du ikke kan (i) bruke brukerkontoen til en annen bruker som er registrert på nettstedet, og erkjenner videre at brukerkontoene kun er til bruk for én bruker, og (ii) utgi deg for å være en person,

4.6. Kontobekreftelse . Fortunable forbeholder seg retten til å be deg om å bekrefte kontoopplysningene dine når som helst. Kontoverifisering er et nødvendig skritt for å holde brukerkontoen din, inkludert alle data som er lagret på brukerkontoen din, sikker og hjelper Fortunable med å overvåke potensielle trusler og misbruk av nettstedet og tjenestene. I tilfelle du blir valgt til å få verifisert brukerkontoen din, godtar du å følge instruksjonene for bekreftelsen som Fortunable vil gi deg. Når kontobekreftelsesprosessen er fullført, vil du kunne gå tilbake til brukerkontoen din og fortsette å delta i undersøkelser.

4.7. Sletting av brukerkonto . Hvis du ønsker å slette brukerkontoen din, kan du gjøre det når som helst enten ved (i) å slette brukerkontoen din fra brukerkontoens innstillingspanel, eller (ii) sende en e-post til Fortunable på support@fortunable.com med forespørselen din . for å slette brukerkontoen din. Etter en slik forespørsel vil Fortunable permanent slette brukerkontoen din, samt alle data som finnes i brukerkontoen, innen tretti (30) kalenderdager fra innsendingen av sletteforespørselen. Du erkjenner og godtar at ved å sende inn en forespørsel om å slette brukerkontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til tjenestene. Fortunable skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av slik sletting av brukerkontoen din.

4.8. Inaktive brukerkontoer . I tilfelle brukerkontoen din forblir inaktiv (dvs. du ikke deltar i noen undersøkelser) i en periode på seks (6) måneder eller mer, vil Fortunable følge prosedyren nedenfor før du sletter brukerkontoen din som følge av inaktivitet:

⦁ fem (5) måneder med inaktivitet – Fortunable vil sende deg skriftlig melding om at brukerkontoen din vil bli slettet hvis brukerkontoen din forblir inaktiv i seks (6) måneder. Derfor, hvis du ikke ønsker at brukerkontoen din skal slettes, forstår du at du må logge inn på brukerkontoen din og fullføre en undersøkelse.
⦁ Fjorten (14) kalenderdager før sletting av brukerkonto – Fortunable vil sende deg skriftlig melding om at brukerkontoen din vil bli slettet hvis brukerkontoen din fortsetter å være inaktiv.
⦁ syv (7) kalenderdager før sletting av brukerkonto – Fortunable vil sende deg skriftlig melding om at brukerkontoen din vil bli slettet hvis brukerkontoen din fortsetter å være inaktiv.
⦁ én (1) kalenderdag før sletting av brukerkonto – Fortunable vil sende deg en endelig skriftlig melding om at brukerkontoen din vil bli slettet neste dag som et resultat av at brukerkontoen din fortsetter å forbli inaktiv.

Du erkjenner, forstår og godtar at etter at Fortunable har fulgt den ovennevnte prosessen og med brukerkontoen din fortsetter å forbli inaktiv i seks (6) måneder, vil brukerkontoen din sammen med alle data som er lagret under brukerkontoen din bli slettet, og evt. Kompensasjon (definert nedenfor) akkumulert under brukerkontoen din vil bli tapt av deg, uten ansvar overfor Fortunable. Som sådan vil du ikke kunne gjenopprette data eller midler.

5. ALDERSBEGRENSNING

Du må være minst 18 år for å opprette en brukerkonto og bruke tjenestene. Hvis du er yngre enn 18 år, men over den påkrevde lovlige alderen for å bruke nettjenester på stedet der du bor (dvs. 13 år i USA), oppfordrer Fortunable deg til å invitere en forelder eller verge til å hjelpe deg med å registrere Brukerkonto på nettstedet. Hvis du er under den lovlige alderen for å bruke nettjenester, kan du ikke opprette en brukerkonto eller bruke tjenestene. Hvis Fortunable oppdager at du har brutt noen bestemmelse under denne seksjon 5, vil Fortunable avslutte brukerkontoen din etter eget skjønn.

6. BRUKERADFØRING NÅR DU FÅR TILGANG TIL OG BRUKER NETTSIDEN OG TJENESTER

6.1. Du kan ikke bruke nettstedet og/eller tjenestene til å overføre, legge ut, distribuere, lagre eller ødelegge noe materiale eller informasjon (i) i strid med gjeldende lov eller forskrift, (ii) på en måte som krenker Fortunables intellektuelle eiendom. Rettigheter (som definert nedenfor) eller på tredjeparts immaterielle rettigheter, (iii) på en måte som krenker personvernet eller andre personlige rettigheter til tredjeparter, (iv) som er ærekrenkende, skadelig, forstyrrende, uanstendig, truende, fornærmende eller hatefullt, og/eller (v) for å laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som (a) anses som ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, vulgært, uanstendig, injurierende eller krenker andres privatliv eller som er hatefullt, og/eller rasemessig, etnisk eller på annen måte upassende; og (b) oppfordrer til,

6.2. Når du går inn på nettstedet og bruker tjenestene, godtar du å ikke:

⦁ bruke nettstedet og/eller tjenestene til kommersielle formål;
⦁ sende eller skaffe reklame- eller salgsfremmende materiale via nettstedet og tjenestene;
⦁ bruke en hvilken som helst enhet, programvare eller lignende for å forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonen til nettstedet og/eller tjenestene;
⦁ foreta enhver handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor databelastning på Nettstedets infrastruktur;
⦁ kopiere, reprodusere, endre, modifisere, lage avledede verk, eller offentlig vise innhold fra nettstedet og/eller tjenestene, for ethvert formål (inkludert kommersielle formål) uten Fortunables skriftlige forhåndssamtykke;
⦁ få tilgang til, tukle med eller bruke ikke-offentlige områder på nettstedet eller Fortunables datasystemer og/eller tredjepartsleverandørers tekniske leveringssystemer;
⦁ undersøke, skanne eller teste sårbarheten til noen av Fortunables system eller nettverk eller bryte eller omgå noen av Fortunables sikkerhets- eller autentiseringstiltak;
⦁ få tilgang til, søk eller forsøk å få tilgang til eller søke på nettstedet og/eller tjenestene (på andre måter enn gjennom Fortunables tilgjengelige, publiserte grensesnitt som tilbys av Fortunable, med mindre du har fått spesifikt tillatelse til det i en separat avtale med Fortunable ⦁
reversere-assemble, reverse-engineer, dekompilere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekode relatert til nettstedet og/eller tjenestene, eller ethvert verktøy der, bortsett fra i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov til tross for denne begrensningen;
⦁ forsøke å få tilgang til et hvilket som helst område av nettstedet og/eller tjenestene som tilgang ikke er autorisert til;
⦁ bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, annen automatisk enhet eller manuell prosess for å overvåke eller kopiere deler av nettstedet og/eller tjenestene;
⦁ gjennomføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter på eller i forhold til nettstedet og/eller tjenestene, inkludert men ikke begrenset til dataskraping, gruvedrift, utvinning, høsting, innramming og spinning av artikler, uten Fortunables skriftlige forhåndssamtykke;
⦁ bruke manuell eller automatisert programvare, enheter eller andre prosesser for å “gjennomsøke”, “skrape” eller “spidere” en hvilken som helst side på nettstedet og/eller tjenestene;
⦁ forstyrre eller forstyrre tilgangen til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, sending av virus, overbelastning, oversvømmelse, spamming, e-postbombing av nettstedet og/eller tjenestene;
⦁ laste opp, poste, sende e-post, overføre eller på annen måte tilby enhver kilde som kan inneholde et programvarevirus eller annen datakode, filer og/eller programmer som er utviklet for å forstyrre, ødelegge og/eller begrense driften av programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
⦁ med vilje eller utilsiktet brudd på lokal, statlig, føderal, nasjonal eller internasjonal lov, i tillegg til eventuelle regler for enhver nasjon eller annen verdipapirbørs, og alle forskrifter som har lovkraft;
⦁ utgi seg for enhver annen person eller enhet, selge profilen din, oppgi falsk eller villedende identifikasjon, betalings- eller adresseinformasjon, eller invadere personvernet, eller krenke den personlige eller eiendomsretten til en person eller enhet;
⦁ samle inn eller lagre personopplysninger knyttet til andre brukere i forbindelse med den forbudte oppførselen og/eller aktivitetene som er angitt i de ovennevnte paragrafene;
⦁ prøve å få påloggingsinformasjon eller annen personlig informasjon fra andre brukere;
⦁ utvikle eller bruke uredelige metoder og programvare for å oppnå kompensasjon (definert nedenfor);
⦁ true enhver ansatt, kontraktør eller agent for Fortunable; og
⦁ bruke ulovlige eller uakseptable midler for å skaffe mer enn én (1) bonus/belønning per husholdning/IP eller bruke roboter til å opprette kontoer og generere inntekter. Du forstår at eventuelle bonuser og belønninger som tilbys av Fortunable ikke vil bli utbetalt til deg i tilfelle vi etter eget skjønn fastslår at du har brukt ulovlige/uakseptable midler for å skaffe deg samme.

7. BRUKERGENERERT INNHOLD

7.1. Fortunable lar deg gjøre tilgjengelig viss informasjon i brukerkontoen din og andre kommentarer, spørsmål, notater, media, tekst, grafikk, diskusjoner eller annet materiale (“ Brukerinnhold”) du publiserer på nettstedet og tjenestene. Du skal være eneansvarlig for brukerinnholdet du legger ut på nettstedet og tjenestene, inkludert for dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet. Ved å legge ut brukerinnhold på nettstedet og/eller tjenestene gir du Fortunable den ikke-eksklusive, verdensomspennende, royaltyfrie, evigvarende, ugjenkallelige, overførbare rettigheten/lisensen til å utnytte, bruke, modifisere, utføre, vise, reprodusere og distribuere slikt brukerinnhold på og gjennom nettstedet og tjenestene. Du skal beholde alle dine rettigheter til ethvert brukerinnhold du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom nettstedet og tjenestene, og du er eneansvarlig for å beskytte disse rettighetene.

7.2. Du representerer og garanterer at:

  • brukerinnholdet tilhører deg (dvs. du eier det) eller at du har rett til å bruke det (f.eks. som lisensinnehaver) og gi Fortunable rettighetene og (under)lisensen som er gitt av deg i avsnitt 7.1 i disse vilkårene, og
  • publisering av brukerinnhold på eller gjennom nettstedet og tjenestene krenker ikke (a) Fortunables immaterielle rettigheter (definert nedenfor) eller tredjeparts immaterielle rettigheter, (b) personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrett, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til Fortunable eller en tredjepart.

7.3. Fortunable forbeholder seg retten til å blokkere eller fjerne brukerinnhold som Fortunable mener er: (i) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendig; (ii) uredelig, villedende eller villedende; (iii) i strid med Fortunables immaterielle rettigheter (definert nedenfor) eller en tredjeparts immaterielle rettigheter eller; (iv) støtende eller på annen måte uakseptabelt for Fortunable etter eget skjønn. Fortunable erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet og tjenestene, fungerer Fortunable bare som en passiv kanal for slik distribusjon og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til innhold eller aktiviteter eller transaksjoner på nettstedet og tjenestene.

8. ERSTATNING

8.1. Betalingsterskel . I betraktning av å fullføre undersøkelser, erkjenner og forstår du at før Fortunable overfører betalingen til deg, av den relevante kontantbelønningen/incentivet/kompensasjonen for gjennomføringen av den gjeldende undersøkelsen (“kompensasjon”), må du først møte og tjene over minimum kompensasjonsbeløp, gjeldende for din jurisdiksjon (” betalingsterskel “). Betalingsterskelen er publisert på betalingssiden til nettstedet og varierer fra land til land.

8.2. Når du har nådd gjeldende betalingsterskel, kan du be Fortunable om å frigi/ta ut midlene som holdes under brukskontoen din. Ved mottak av en slik forespørsel, og forutsatt at alle vilkår under disse vilkårene er oppfylt, vil Fortunable foreta betaling til deg innen ti (10) virkedager.

8.3. Du godtar at kompensasjonen du mottar for å fullføre alle undersøkelser gjennom tjenestene på nettstedet, er den eneste kompensasjonen du vil motta fra Fortunable eller Fortunables tredjepartsleverandører for å fullføre undersøkelsene.

8.4. En gyldig betalingsmetode, inkludert PayPal- eller Paysera-konto, kreves for å behandle betalingen av kompensasjonen din for tjenestene. Fortunable vil enten behandle betalingen din direkte eller via en av Fortunables tredjepartsleverandører/betalingsbehandlere, nemlig Cint AB (tilgjengelig på  www.cint.com ).

8.5. Du skal være ansvarlig for å gi Fortunable sann, oppdatert, fullstendig og nøyaktig betalings- og kontaktinformasjon og for å varsle Fortunable om eventuelle endringer i slik informasjon.

8.6. Fortunable kan etter eget skjønn og når som helst endre betalingsterskelen, uansett årsak etter Fortunables eget skjønn og uten ansvar overfor deg. For klarhetens skyld vil ikke eventuelle endringer i betalingsterskelen påvirke kompensasjonen du har akkumulert fra å fullføre undersøkelser, før slike endringer.

8.7. Du erkjenner og forstår at alle kompensasjonsbeløp kan endres som kan være nødvendig for å overholde gjeldende lover eller forskrifter eller av andre grunner som bestemmes av Fortunable etter eget skjønn. Som sådan forbeholder Fortunable seg retten til å endre, suspendere, kansellere hele eller deler av kompensasjonen du har opptjent, når som helst.

8.8. Ugyldig/ingen kompensasjon . Du erkjenner, forstår og godtar at du ikke vil motta kompensasjon for å fullføre undersøkelsene, og mister derfor retten til å motta kompensasjon hvis:

⦁ du velger å ikke fullføre en undersøkelsesinvitasjon sendt til deg av Fortunable;
⦁ svarene dine på undersøkelsen avgjøres av Fortunable, etter eget skjønn, å være ugyldige, upassende eller usanne;
⦁ du ikke har en gyldig konto for å motta betalinger;
⦁ du legger ut materiale som tar til orde for ulovlig aktivitet, eller politisk, religiøs eller ideologisk oppfatning;
⦁ du legger ut reklame, henvisninger, reklamemateriell, søppelpost, spampost, kjedebrev, pyramidespill eller annet innhold som anses av Fortunable, etter eget skjønn, som en form for oppfordring;
⦁ du overfører brukerinnhold som krenker patenter, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til Fortunable eller en tredjepart;
⦁ du deltar i enhver aktivitet som Fortunable anser, etter eget skjønn, upassende eller fornærmende;
⦁ du bryter eventuelle vilkår og betingelser i disse vilkårene; eller
⦁ av enhver annen grunn som bestemt av Fortunable etter eget skjønn.

8.9. Fortunable skal føre en oversikt over all kompensasjon som er kreditert og debitert fra brukerkontoen din. Selv om Fortunable skal gjøre alt for å sikre at brukerkontoen din krediteres riktig og nøyaktig, erkjenner og godtar du at feil kan oppstå. Som sådan er du ansvarlig for å verifisere riktigheten og nøyaktigheten til kompensasjonen du mottar. Du samtykker i å varsle Fortunable eller Fortunables tredjepartsleverandør/betalingsbehandler, Cint AB, om eventuelle betalingsforespørsler og feil innen ti (10) kalenderdager fra betalingsdatoen. Etter mottak av varselet ditt, vil Fortunable eller Fortunables tredjepartsleverandør/betalingsbehandler, Cint AB, undersøke kravet ditt og varsle deg om avgjørelsen så snart det er praktisk mulig. Enhver avgjørelse fra Fortunable med hensyn til et slikt krav vil være endelig.

8.10. Kompensasjon mottatt for å fullføre undersøkelser er ikke-overførbare, ikke-overførbare, kan ikke byttes eller selges til en tredjepart, og kan ikke pantsettes til en tredjepart eller på annen måte ved lov.

8.11. Skatter . Med mindre annet er angitt på nettstedet eller under disse vilkårene, skal all kompensasjon som Fortunable tilkommer deg for din bruk av og tilgang til nettstedet og tjenestene, være eksklusive skatter, avgifter, avgifter eller lignende statlige vurderinger av enhver art, enten omstridt eller ikke, inkludert eventuelle merverdi-, salgs-, bruks- eller forskuddsskatter, som kan vurderes av enhver jurisdiksjon (“ Skatter”). Du skal være ansvarlig for betaling av alle skatter (bortsett fra de som er basert på Fortunables inntekt) knyttet til kompensasjonen du mottar mens du bruker tjenestene på nettstedet. Du skadesløser herved og holder Fortunable skadesløs fra betaling av eventuelle skatter og kostnader forbundet med innkreving eller tilbakeholdelse av disse, inkludert straffer og renter. Hvis Fortunable er juridisk forpliktet til å betale eller kreve inn skatter som du er ansvarlig for i henhold til denne delen 8.10, skal gjeldende beløp faktureres og betales av deg med mindre du gir Fortunable et gyldig skattefritakssertifikat fra gjeldende skattemyndighet.

9. OPPHAVSRETT OG IMMATERIELL EIENDOM

9.1. Du erkjenner og forstår at alt materiale (definert nedenfor) som gjøres tilgjengelig for deg via nettstedet og tjenestene eies av eller er lisensiert til Fortunable, og er kun til ikke-kommersielle, informasjonsmessige og personlige formål. Alle rettigheter er forbeholdt Fortunable.

9.2. Alt innhold, videoer, undersøkelser, bilder, materialer, varemerker, tredjepartslogoer og navn, data, programvare eller informasjon som finnes i materiale, eller dokumenter brukt av Fortunable i forhold til nettstedet og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsrettsbeskyttede verk, databaser, tekst, verktøy, programvare, teknologi, algoritmer, grafikk, ikoner, design, logoer, hyperkoblinger, domenenavn, koder og avtaler (“materialer”), er den eneste og eksklusive eiendommen til eller er lisensiert til Fortunable, og som sådan vil alle oppdateringer og modifikasjoner av nettstedet og tjenestene tilfalle Fortunable eller Fortunables lisensgivere. Du kan ikke reprodusere, distribuere eller kopiere materialet på noen måte, enten elektronisk eller ikke, uten vår skriftlige forhåndstillatelse.

9.3. Enhver og alle immaterielle rettigheter til materialene, nettstedet og tjenestene, inkludert alle patenter, rettigheter til oppfinnelser, rettigheter til design, varemerker, handels- og forretningsnavn og all tilhørende goodwill, rettigheter til å saksøke for bortgang eller for ulovlig konkurranse, opphavsrett, moralske rettigheter og beslektede rettigheter, rettigheter i databaser, topografirettigheter, domenenavn, rettigheter til informasjon (inkludert know how og forretningshemmeligheter) og alle andre lignende eller tilsvarende rettigheter som eksisterer i materialene og tjenestene, nå eller i fremtiden i noen del av verden, i hvert tilfelle enten de er registrert eller uregistrert og inkludert alle søknader om, og fornyelser eller utvidelser av, slike rettigheter for hele deres varighet (“Fortunables intellektuelle eiendomsrett(er)”), tilfaller Fortunable, dets gruppetilknyttede selskaper (hvis noen), lisensgivere eller leverandører, som tilfellet kan være. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt av Fortunable til deg, er reservert av Fortunable. Med mindre det er uttrykkelig angitt her, skal du ikke erverve noen rettigheter, tittel eller interesse i Fortunables immaterielle rettigheter.

10. REPRESENTASJONER OG GARANTIER

Du representerer og garanterer herved at din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene vil:

⦁ være i samsvar med disse vilkårene;
⦁ overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler (inkludert, uten begrensning, alle gjeldende lover angående online atferd og akseptabelt innhold, personvern, databeskyttelse og overføring av tekniske data);
⦁ ikke være for noen ulovlige formål;
⦁ ikke medføre, antyde eller gi opphav til publisering av ulovlig innhold;
⦁ ikke videreføre ulovlige aktiviteter;
⦁ ikke krenke eller misbruke noen Fortunables immaterielle rettigheter eller tredjeparts immaterielle rettigheter;
⦁ vil ikke involvere opplasting, posting, e-post, overføring eller på annen måte tilby noe innhold som kan krenke patenter, opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter eller intellektuelle rettigheter til en tredjepart; og
⦁ ikke brukes til å lage, distribuere, tilrettelegge eller operere i forbindelse med skadelig programvare, spionprogrammer, adware eller andre skadelige programmer eller kode.

11. FRASKRIVELSE AV GARANTIER

11.1. Med mindre annet er gitt under disse vilkårene, skal tjenestene leveres av Fortunable til deg “SOM DEN ER” og “SOM TILGJENGELIG” med alle feil, defekter, feil og feil. Du godtar uttrykkelig at din bruk av nettstedet og tjenestene er på egen risiko.

11.2. FORTUNABLE FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV TJENESTERNE PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT ALLE GARANTIER OG SALGBETINGELSER, ENTEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, ELLER PERSONELLE, PERSONER KRENKELSE, STILLE NYTELSE ELLER INTEGRERING . SLIKE UTELUKKELSER AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER I DEN OMFANG LOV TILLATER.

11.3. FORTUNABLE OG/ELLER DETS GRUPPE-TILHØRENDE (HVIS NOEN), LISENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHETEN, NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV (i) INFORMASJONEN SOM FINNES PÅ NETTENE (i) RELATERT GRAFIKK PUBLISERT PÅ NETTSTEDET OG TJENESTER FOR ETHVERT FORMÅL. FORTUNABLE OG/ELLER DETS GRUPPE TILKNYTTEDE SELSKAPER (HVIS NOEN) FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET OG TJENESTERNE, INKLUDERT ALLE GARANTIER OG VILKÅR OM SELGERBARHET, AKTIVITET, AKTIVITET. ESS FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE.

11.4. DU GJERNER AT INFORMASJONEN OG RELATERTE GRAFIKK PUBLISERT PÅ NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTER KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL OG ENDRINGER.

11.5. VERKEN LYKKELIG ELLER DETS GRUPPE TILKNYTTEDE SELSKAPER (HVIS NOEN), LISENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG LEVERANDØRER GIR NOEN REPRESSENTASJON, GARANTI ELLER GARANTIERER AT INFORMASJONEN SOM KAN VÆRE TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET I EN ANDRE KJØPETJENESTE, ER EN ANDRE KJØPETJENESTE. ELLER DATAMASKIN PROGRAMMERINGSRUTINER SOM INNEHOLDER FORURENSENDE ELLER DESTRUKTIVE ELEMENTER ELLER SOM ER ment å skade, lurt avskjære eller ekspropriere DATAMASKINSYSTEMET, DATA ELLER PERSONLIG INFORMASJON.

11.6. FORTUNABLE GI DEG TJENESTER PÅ NETTSTEDET I GODT TRO OG GIR SOM SÅDAN INGEN GARANTI AT (I) TJENESTERNE VIL MØTE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, (II) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTEN, VIL VIL VÆRE UNINETT, VIL BRUKE SERVICE. SIKKER ELLER FEILFRI, (III) EVENTUELLE DEFEKTER PÅ NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTER VIL BLI KORRIGERT, ELLER (IV) NETTSTEDET OG TJENESTERNE ELLER ENHVER SERVER SOM DU FÅR TILGANG TIL TJENESTERNE GJENNOM, ER FRI FRA COMPUTER-VIRUSSER.

11.7. INFORMASJONEN SOM FINNES PÅ NETTSIDEN OG I TJENESTERNE ER KUN FOR INFORMASJONS-, IKKE-KOMMERSIELLE OG PERSONLIGE FORMÅL. FORTUNABLE VIL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM KAN OPPHOLDES AV DEG SOM RESULTAT AV DIN BRUK AV SLIK INFORMASJON. ALL INFORMASJON OG INNHOLD PÅ NETTSTEDET OG UNDERSØKELSENE ER OPPHAVSRETTIGHET, OG KAN IKKE BLIVE PUBLISERT, KOPIERT, SELGES ELLER PLAGT UT NOE STEDER PÅ NETT ELLER PÅ TRYKK. FORTUNABLE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å FORETA NØDVENDIGE JURIDISKE HANDLINGER FOR Å FORHINDRE DEG I (RE)-PUBLISERING, KOPIERING, SELGE, PLATE ELLER UTSKRIFT EVENTUELLE OPPHAVSRETTIGHETSBESKYTTET INFORMASJON OG INNHOLD TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET OG TJENESTER.

11.8. FORTUNABLE GARANTERER ELLER GARANTERER IKKE AT NOEN VEKSKSIKTIGE KOMMERSIELLE RESULTATER ELLER FORTJENESTER VIL OPNÅES AV DEG SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV NETTSTEDET OG TJENESTER. SÅDAN VIL FORTUNABLE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN FEIL, ELLER TAP ELLER SKADER DEG PÅSTÅT/OPPHOLDT SOM ET RESULTAT AV DIN BRUK ELLER MANGLENDE Å BRUKE NETTSTEDET OG TJENESTER.

11.9. FORTUNABLE GIR OGSÅ INGEN GARANTI OM NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, AKTUELLHETEN ELLER KVALITETEN PÅ NETTSTEDET, TJENESTERNE ELLER INNHOLDET, ELLER AT EVENTUELLE SPESIELT INNHOLD FORTSETTER Å BLI TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET OG NETTSTEDET.

11.10. DIN TILGANG TIL ELLER NEDLASTING AV INFORMASJON, MATERIALER ELLER DATA GJENNOM NETTSTEDET ELLER TREDJEPARTS NETTSTEDER ER PÅ DITT EGET VALG OG RISIKO, OG DU VIL ENESTE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DITT ELEKTRISKE SYSTEM (ELLER DITT PERSONLIGE SYSTEM) SOM ER RESULTAT FRA NEDLASTING ELLER BRUK AV SLIK INFORMASJON, MATERIALER ELLER DATA.

11.11. Du godtar at Fortunable ikke er ansvarlig for tap eller svekkelse av noen kompensasjon, premier eller kreditter, uavhengig av pengeverdi, i tilfelle det er noen: endring i verdien av kompensasjonen (som bestemt etter Fortunables eget og absolutte skjønn) , data- eller serverfeil, datamaskin- og/eller nettverkssystemfeil eller feil, kriminell handling, hærverk, cyberangrep eller andre hendelser som gjør det kommersielt urimelig for Fortunable å bestemme saldoen eller verdien av kompensasjonen på brukerkontoen din.

12. ERSTATNING

12.1. Du godtar å holde Fortunable skadesløs fra og mot ethvert ansvar, krav, skader, kostnader eller utgifter som oppstår fra tredjepartskrav basert på: ditt brudd på disse vilkårene; din bruk eller misbruk av nettstedet, og/eller ditt brudd på Fortunables immaterielle rettigheter. Fortunable skal holde deg skadesløs fra og mot ethvert ansvar eller utgift som oppstår fra et tredjepartskrav basert på uaktsomhet fra Fortunable. “Uaktsomhet” skal bety grov uaktsomhet eller forsettlig uaktsomhet.

12.2. I tilfelle av et krav som er gjenstand for skadesløsholdelse i henhold til dette, skal den skadesløsholdende parten: (i) umiddelbart varsle den skadesløsholdende parten om kravet, (ii) gi den skadesløsholdende parten rimelig samarbeid og bistand, på den skadesløsende parts regning, for å forsvare slikt. krav; og (iii) gi den skadesløsgjørende part muligheten til å overta kontrollen over forsvaret og oppgjøret av et slikt krav. Den skadesløse parten skal ha rett til å delta i forsvaret av et slikt krav og til å ansette advokat for egen regning for å bistå i behandlingen av et slikt krav. Den skadesløsholdende parten må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra en behørig autorisert underskriver av den skadesløsholdte parten før det inngås et forlik som påvirker den skadesløsholdtes rettigheter.

13. ANSVARSBEGRENSNING

13.1. LYKKELIGE SKAL DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER (HVIS NOEN), DETS LISENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER, LEVERANDØRER OG DERES RESPEKTIVA DIREKTØRER, ANSATTE, ANSATTE OG AGENTER UNDER INGEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE FOR EN PART MED DEG , TORT (INKLUDERT UAKTIVITET) ELLER ELLER ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, EKSEMPEL, LIKVIDERTE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT I DIN ELLER I DETTE VIRKSOMHETEN NETTSTED OG/ELLER FRA DIN BRUK AV TJENESTERNE, SELV OM HELKE HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

13.2. MENS FORTUNABLE TAR FORHOLDSREGLER MOT SIKKERHETSBRUDD, ER INGEN NETTSTED ELLER INTERNETTOVERFØRING HELT SIKKER, OG SOM SÅDAN SKAL FORTUNABLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER (HVIS NOEN), LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER IKKE VÆRE INDLIECTABLE, ECIAL, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER SOM KAN FØLGE FRA UAUTORISERT TILGANG, HACKING, DATATAP ELLER ANDRE BRUDD SOM KAN OPPSTÅ PÅ NETTSIDEN OG/ELLER GJENNOM DIN BRUK AV TJENESTERNE.

13.3. DU ERKENNER AT DET FINNES RISIKO I INTERNETTKONKIVITET SOM KAN RESULTERE I TAP AV PERSONVERN, KONFIDENSIELL INFORMASJON OG EIENDOM. FORTUNABLE FRASKRIVER SEG SPESIFIKKE FRASKRIVELSER ELLER GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTIER, MUNTLIG ELLER SKRIVLIG, ANGÅENDE VIRBARHETEN ELLER OVERHOLDELSE MED GJELDENDE LOVER FOR TJENESTER I ET BESTEMT LAND, TERRITORIUM.

13.4. UANSET NOE SOM ER MOTTSATT I DISSE VILKÅRENE, LYKKES, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER (HVIS NOEN), DETS LISENSGIVERE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG DERES LEVERANDØRER, SAMT DERES RESPEKTIVA DIREKTØRER, ANSATTE, ANSATTE MEDARBEIDERE, OG TILBAGET TIL ANSATTE FOR ENHVER ÅRSAK OG UANSETT HANDLINGSFORM, OG HVIS FUNNET ER ANSVARLIG, SKAL SLIK ANSVAR TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL MAKSIMALT ET HUNDRE US-DOLLAR ($100,00).

13.5 I OVERENSSTEMMELSE MED AVSNITT 3.2 I DISSE VILKÅRENE, ER DU ERKENNER, FORSTÅR ​​OG GODTAR AT FORTUNABLE IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN HANDLING ELLER UNDERLAVELSE FRA EN TREDJEPARTSLEVERANDØR SOM LEVERER EN LEVERANDØR AV PORTSJONEN.

14. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSIDER

Fortunables nettsted og/eller tjenester kan inneholde lenker til andre tredjeparts nettsteder. Ved å klikke på disse koblingene vil du bli omdirigert til andre tredjeparts nettsteder (eller mobilapplikasjoner) som ikke dekkes av Fortunables vilkår og personvernregler . For å unngå å gi personopplysninger til falske tredjepartsnettsteder, anbefales det at du gjennomgår personvernreglene deres og all annen tilhørende kontraktsdokumentasjon. Lenker til tredjeparts nettsteder innebærer ingen godkjenning fra Fortunable av slike tredjeparts nettsteder eller innholdet, produktene eller tjenestene som er tilgjengelige fra slike tredjeparts nettsteder.

15. COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGI

Fortunables nettsted, som mange andre profesjonelle nettsteder, bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små databiter som lastes ned og lagres på datamaskinen din (eller andre smarte enheter du bruker) når du går inn på nettstedet. For å lære mer om informasjonskapsler, hvordan Fortunable bruker dem, og hvordan du kan justere/deaktivere informasjonskapsler på enhetene dine, vennligst les Fortunables retningslinjer for informasjonskapsler .

16. PERSONVERN

Fortunables personvernpolicy regulerer bruken, lagringen og behandlingen av den personlige informasjonen du kan gi til Fortunable gjennom din tilgang til nettstedet og/eller gjennom din bruk av tjenestene. Ditt valg til å bruke tjenestene skal anses å utgjøre din aksept av vilkårene i Fortunables personvernerklæring.

17. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene skal tolkes, styres og håndheves i samsvar med lovene i Danmark.

Domstolene i Danmark skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller i forbindelse med denne avtalen. Begge parter underkaster seg herved jurisdiksjonen til nevnte domstoler i forbindelse med slike søksmål eller prosedyrer og frafaller ethvert krav om at et slikt forum er et ubeleilig forum.

18. TVISTLØSNING

I tilfelle uenighet mellom partene med hensyn til tolkningen og implementeringen av ethvert aspekt av disse vilkårene, er partene enige om å diskutere i god tro for å komme til en minnelig løsning før de starter en rettstvist/rettslig prosess mot hverandre. Som sådan godtar du først å prøve å løse tvisten ved å kontakte Fortunable på support@fortunable.com .

19. ATDELBARHET

I tilfelle en bestemmelse i disse vilkårene skal være uhåndhevbare eller ugyldige i henhold til gjeldende lov eller holdes slik av en gjeldende rettsavgjørelse, skal ikke slik ugjennomførbarhet eller ugyldighet gjøre de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene ugjennomførbare eller ugyldige, og i slike tilfeller , skal slike gjenværende bestemmelser endres og tolkes slik at de best oppnår målene med en slik ugjennomførbar eller ugyldig bestemmelse innenfor grensene for gjeldende lov eller gjeldende rettsavgjørelse.

20. INGEN FRASKRIVELSE

Hver part godtar at enhver forsinkelse eller unnlatelse fra den andre partens side med å utøve rettigheter, makt eller rettsmidler i henhold til disse vilkårene ikke automatisk vil fungere som et fraskrivelse av slik rett, makt eller rettsmiddel eller andre rettigheter, makt eller rettsmidler, og ingen fraskrivelse vil være effektiv med mindre den er skriftlig og signert av den fraskrivende part. Videre vil fraskrivelsen eller enkelt eller delvis utøvelse av rettigheter, makt eller rettsmidler av noen av partene under dette ved en anledning ikke bli tolket som en hindring for fraskrivelse av noen etterfølgende eller annen rettighet, makt eller rettsmiddel ved noen annen anledning.

21. MERKNADER

Med mindre annet er angitt under disse vilkårene, vil enhver varsel som kreves eller tillates å gis, bare være effektiv hvis den er skriftlig og sendt med sertifisert post, registrert post, bud eller til support@fortunable.com .

22. HELE AVTALEN

Disse vilkårene representerer hele avtalen mellom partene knyttet til emnet her. Disse vilkårene alene uttrykker fullstendig og fullstendig avtalen fra partene knyttet til emnet her. Det finnes ingen andre forløp for handel, forståelse, avtaler, representasjoner eller garantier, skriftlige eller muntlige, bortsett fra det som er angitt her.

23. ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Fortunable forbeholder seg retten til å oppdatere og endre disse vilkårene fra tid til annen etter Fortunables eget skjønn. De endrede vilkårene vil ha en oppdatert “revidert” dato som vil være synlig øverst på denne siden. Den oppdaterte versjonen vil tre i kraft så snart den er publisert på Fortunables nettside.

Du er alene ansvarlig for å sjekke disse vilkårene med jevne mellomrom, for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer i vilkårene. Hvis det er noen vilkår og betingelser du ikke er enig i, vennligst slutt å bruke nettstedet og tjenestene umiddelbart.

Ved å fortsette å bruke nettstedet og tjenestene, etter publisering av eventuelle endringer i disse vilkårene, godtar du at du vil være underlagt de nylig endrede vilkårene og betingelsene gitt i Fortunables retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler og/ eller disse vilkårene .

24. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om Fortunables vilkår og/eller problemer eller bekymringer med nettstedet og/eller tjenestene, kan du kontakte Fortunable via e-post på: support@fortunable.com . Vi kommer tilbake til deg så raskt som mulig!