เลือกหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุด: 01.09.2023.

ข้อกำหนดในการให้บริการ (“ ข้อกำหนด ”) ควบคุมความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่าง:

⦁ Fortunable ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Opinodo ApS ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายของเดนมาร์ก มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Svanevej 22, โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Fortunable ” ) ;

และ

⦁ ผู้เข้าร่วม บุคคล ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชม (เรียกรวมกันว่า “ คุณ ” หรือ “ ของคุณ ”) เข้าถึงเว็บไซต์ของ Fortunable ที่https://fortunable.com/ ; และ/หรือการใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ผ่านทางเว็บไซต์

คุณและ Fortunable ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า ” ฝ่ายต่างๆ ” และเรียกทีละฝ่ายว่า ” ฝ่าย “

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

โปรดทราบ : ในความพยายามที่จะทำให้ข้อกำหนดของ Fortunable เข้าใจได้ง่ายขึ้น Fortunable ได้แปลข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น ๆ โดยใช้การแปลด้วยเครื่อง ด้วยเหตุนี้ คุณรับทราบและเข้าใจว่าข้อกำหนดที่แปล (รวมถึงเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ของ Fortunable) อาจมีข้อผิดพลาดและคำศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ Fortunable จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือคำศัพท์ที่ไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในข้อกำหนดที่แปลและ/หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ของ Fortunable

1. การยอมรับข้อกำหนด

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์และใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณจะ (i) ไม่ได้รับอนุญาต/ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และ (ii) ละเว้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปของคุณ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

2. บริการของ FORTUNABLE

2.1. Fortunable เสนอระบบบนเว็บสำหรับดำเนินการสำรวจการวิจัยตลาดออนไลน์ของบุคคลที่สาม โดยที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (i) สมัครใจเข้าร่วมและกรอกแบบสำรวจที่ต้องชำระเงิน (กำหนดไว้ด้านล่าง) บริหารงานโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Fortunable (“ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ” ) และโฮสต์โดย Fortunable บนเว็บไซต์; และ (ii) ได้รับการตอบแทนทางการเงิน/ค่าตอบแทนตามจำนวนการสำรวจ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้น (“ บริการ )

2.2. ภายใต้ส่วนที่ 3 (การลงทะเบียน รหัสผ่าน และความปลอดภัย) ของข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (กำหนดไว้ด้านล่าง) บนเว็บไซต์สำเร็จแล้ว Fortunable จะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือในเบราว์เซอร์เกี่ยวกับการสำรวจการวิจัยตลาดออนไลน์ใด ๆ (“ แบบสำรวจ ”) ที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ รวมถึงค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับการกรอกแบบสำรวจ เมื่อคุณทำแบบสำรวจดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว Fortunable จะชดเชยให้คุณตามส่วนที่ 4 (ค่าตอบแทน) ของข้อกำหนดเหล่านี้

2.3. แบบสำรวจ โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) กับ Fortunable เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ คุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะรับคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจผ่านทางอีเมลหรือในเบราว์เซอร์ ด้วยเหตุนี้ คุณรับทราบว่า Fortunable ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับคำเชิญตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดหรือคำเชิญใดๆ ให้เข้าร่วมการสำรวจเลย ก่อนที่จะเข้าร่วมการสำรวจใด ๆ คุณจะได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกี่ยวกับระยะเวลาของการสำรวจและค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่คุณจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นการสำรวจ

2.4. คุณรับทราบและเข้าใจว่าการเข้าร่วมการสำรวจใด ๆ ของคุณ การเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และการยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญใด ๆ ให้เข้าร่วมการสำรวจนั้นเป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์

2.5. คุณรับทราบว่า Fortunable อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผล ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ระงับ ลบหรือยุติบริการและ/หรือเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด

2.6. บริการสนับสนุน Fortunable จะให้บริการสนับสนุนแก่คุณทางอีเมลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อตอบคำถามและข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบริการตลอดจนปัญหาการชำระเงิน/บัญชี เราจะพยายามแก้ไขข้อสงสัยและข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมีภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่คุณบันทึกปัญหากับเราเป็นครั้งแรก

3. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

3.1. ลักษณะที่เป็นความลับของการสำรวจคุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านการใช้บริการและการทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นอาจมีความลับทางการค้าทางธุรกิจ ความรู้ความชำนาญ หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เป็นของ Fortunable หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ คุณตกลงที่จะเก็บข้อมูล/เนื้อหาทั้งหมดที่คุณเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์และบริการ และที่คุณได้รับจากการเข้าร่วมการสำรวจ ให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผยข้อมูล/เนื้อหาใด ๆ แก่บุคคลอื่น คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการสำรวจและตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Fortunable ทราบทันทีในกรณีที่มีการเปิดเผยและ/หรือการใช้ข้อมูล/เนื้อหาที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.2. ไม่มีความรับผิดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Fortunable จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรวจที่มีให้ภายในขอบเขตของบริการ และบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Fortunable ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคและการละเว้น ด้วยเหตุนี้ คุณรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและทำแบบสำรวจที่ Fortunable มอบให้กับคุณเท่านั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้บริการและการเข้าร่วมการสำรวจของผู้ให้บริการบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

3.3. การสื่อสาร การโต้ตอบ หรือธุรกรรม/การติดต่อทางธุรกิจของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกันหรือการรับรองของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การสื่อสาร การโต้ตอบ หรือธุรกรรม/การติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจใด ๆ จะเป็นระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Fortunable จะไม่ (i) เป็นคู่สัญญาในธุรกรรม/ข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ ที่คุณอาจทำกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และ (ii) ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณอันเป็นผลมาจากการสื่อสารใดๆ การโต้ตอบ ธุรกรรมทางธุรกิจ หรือการติดต่ออื่น ๆ ที่คุณอาจมีกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ดังนั้น Fortunable จะไม่รับผิดชอบต่อการแลกเปลี่ยน การเปิดเผย การดัดแปลงใดๆ

3.4. ทั้ง Fortunable และผู้ให้บริการบุคคลที่สามขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานหรือระงับความพร้อมของการสำรวจใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ หรือภาระผูกพันในการให้คำอธิบายหรือประกาศใด ๆ

3.5. คุณรับทราบและยอมรับว่าโดยไม่คำนึงถึงลักษณะที่การสำรวจใด ๆ จัดทำขึ้น / เสนอโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามให้กับคุณ Fortunable เพียงทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ Fortunable จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว

4. การลงทะเบียน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และความปลอดภัย

4.1. การสร้างบัญชีผู้ใช้ . ในการใช้บริการ คุณต้องลงทะเบียนกับ Fortunable ก่อน:

⦁ ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ของเรา โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อนามสกุล ประเทศที่พำนัก และรหัสไปรษณีย์ วันเกิด เพศ และที่อยู่อีเมล หรือ
⦁ โดยการคลิกปุ่ม Facebook หรือ Google ในหน้าลงทะเบียน จะทำให้ Fortunable เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติตามที่มีอยู่ในโปรไฟล์ Facebook หรือ Google ของคุณ

หลังจากนั้นบัญชีจะถูกเปิดโดย Fortunable ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคุณบนเว็บไซต์ (“ บัญชีผู้ใช้ ”)

4.2. ข้อจำกัดของบัญชีเดียวบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีเป็นส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และอาจลงทะเบียนและใช้งานได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น (1) ราย และมีบัญชี PayPal หรือ Paysera หนึ่ง (1) บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ มีเพียงคุณเท่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชี PayPal หรือ Paysera เดียวกันกับสมาชิกคนอื่นๆ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่ใช้สำหรับบัญชี PayPal หรือ Paysera เท่านั้นที่สามารถถอนเงินไปยังบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวได้ คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณและใช้บริการในนามของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่คุณละเมิดข้อ 4.2 นี้ Fortunable อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว (i) ปฏิเสธคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผลเลย และ/หรือ ( ii) ลบ/ปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ

4.3. คุณตกลงที่จะ (i) ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่ได้รับแจ้งจากขั้นตอนการลงทะเบียนของ Fortunable บนเว็บไซต์ และ (ii) รักษาและอัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนทันทีเพื่อให้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ เสร็จสมบูรณ์ตลอดเวลา หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ แก่ Fortunable ที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์ เราอาจปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์และปฏิเสธ คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ คุณตกลงที่จะถือว่า Fortunable ไม่เป็นอันตรายและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดย Fortunable ในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันที่ให้ไว้ภายใต้ข้อ 4.3 นี้

4.4. ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณอาจระบุชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ซึ่งจะเป็นที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ) และรหัสผ่านที่คุณเลือกเพื่อใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ (“ ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ )

4.5. ความปลอดภัย. คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (i) การรักษาความลับของข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณ; และ (ii) กิจกรรมใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Fortunable ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด Fortunable จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและ/หรือการเข้าถึง/การใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณทั้งโดยที่คุณทราบหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย Fortunable เนื่องจากบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบและ/หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่สามารถ (i) ใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่นที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และรับทราบว่าบัญชีผู้ใช้นั้นมีไว้สำหรับผู้ใช้รายเดียวเท่านั้น และ (ii) แอบอ้างเป็นบุคคลใด ๆ

4.6. การตรวจสอบบัญชี Fortuneble ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา การตรวจสอบบัญชีเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ปลอดภัยและช่วยเหลือ Fortunable ในการตรวจสอบภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและการละเมิดเว็บไซต์และบริการ ในกรณีที่คุณได้รับเลือกให้ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจสอบที่ Fortunable จะมอบให้แก่คุณ เมื่อกระบวนการยืนยันบัญชีเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถกลับไปที่แดชบอร์ดบัญชีผู้ใช้ของคุณและเข้าร่วมการสำรวจต่อไปได้

4.7. การลบบัญชีผู้ใช้ . หากคุณต้องการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อโดย (i) ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณออกจากแดชบอร์ดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือ (ii) ส่งอีเมลไปที่ Fortunable ที่ support@fortunable.com ตามคำขอของคุณ เพื่อลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตามคำขอดังกล่าว Fortunable จะลบบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างถาวร รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ส่งคำขอลบของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการส่งคำขอลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีกต่อไป Fortunable จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณดังกล่าว

4.8. บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงไม่ได้ใช้งาน (เช่น คุณไม่ได้เข้าร่วมการสำรวจใด ๆ ) เป็นระยะเวลาหก (6) เดือนขึ้นไป Fortunable จะปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างก่อนที่จะลบบัญชีผู้ใช้ของคุณอันเป็นผลมาจากการไม่มีการใช้งาน:

⦁ ห้า (5) เดือนของการไม่มีการใช้งาน – Fortunable จะส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบหากบัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหก (6) เดือน ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกลบ คุณเข้าใจว่าคุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้น
⦁ สิบสี่ (14) วันก่อนการลบบัญชีผู้ใช้ – Fortunable จะส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบหากบัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงไม่ได้ใช้งาน
⦁ เจ็ด (7) วันก่อนการลบบัญชีผู้ใช้ – Fortunable จะส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบหากบัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงไม่ได้ใช้งาน
⦁ หนึ่ง (1) วันก่อนการลบบัญชีผู้ใช้ – Fortunable จะส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบในวันถัดไปอันเป็นผลมาจากบัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงไม่มีการใช้งานต่อไป

คุณรับทราบ เข้าใจ และตกลงว่าหลังจากที่ Fortunable ได้ปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น และบัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหก (6) เดือน บัญชีผู้ใช้ของคุณและข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบ และ ค่าตอบแทน (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่สะสมภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกริบโดยคุณ โดยไม่ต้องรับผิดต่อ Fortunable ด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลหรือเงินทุนใดๆ ได้

5. การจำกัดอายุ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และใช้บริการได้ หากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี แต่เกินอายุที่กฎหมายกำหนดสำหรับการยินยอมใช้บริการออนไลน์ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ (เช่น 13 ปีในสหรัฐอเมริกา) Fortunable สนับสนุนให้คุณเชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาช่วยคุณในการลงทะเบียนของคุณ บัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ หากคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้บริการออนไลน์ คุณจะไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้หรือใช้บริการได้ หาก Fortunable พบว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ส่วนที่ 5 นี้ Fortunable จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

6. พฤติกรรมผู้ใช้ในขณะที่เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ

6.1. คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการเพื่อส่ง โพสต์ แจกจ่าย จัดเก็บหรือทำลายเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ (i) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ii) ในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable สิทธิ์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (iii) ในลักษณะที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (iv) ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สร้างความเสียหาย ก่อกวน ลามกอนาจาร ข่มขู่ ล่วงละเมิด หรือ แสดงความเกลียดชัง และ/หรือ (v) เพื่ออัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งผ่าน หรือทำให้เนื้อหาใดๆ เข้าถึงได้ ซึ่ง (a) ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย หรือ รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือที่แสดงความเกลียดชัง และ/หรือ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจ; และ (ข) ยุยง

6.2. เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์และใช้บริการ คุณตกลงที่จะไม่:

⦁ ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ
⦁ ส่งหรือจัดหาโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์และบริการ
⦁ ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งที่คล้ายกันเพื่อรบกวนหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์และ/หรือบริการ
⦁ ดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการโหลดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมสัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์
⦁ คัดลอก ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์และ/หรือบริการต่อสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการค้า) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Fortunable
⦁ เข้าถึง ยุ่ง หรือใช้พื้นที่ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของ Fortunable และ/หรือระบบส่งมอบทางเทคนิคของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
⦁ ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายของ Fortunable หรือฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องของ Fortunable
⦁ เข้าถึง ค้นหา หรือพยายามเข้าถึงหรือค้นหาเว็บไซต์และ/หรือบริการ (โดยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากผ่านอินเทอร์เฟซที่เผยแพร่และเผยแพร่ของ Fortunable ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจัดทำโดย Fortunable เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทำเช่นนั้นในข้อตกลงแยกต่างหากกับ Fortunable ;
⦁ ประกอบย้อนกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเครื่องมือใด ๆ ในนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้
⦁ พยายามเข้าถึงพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์และ/หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึง
⦁ ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์และ/หรือบริการ
⦁ ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออัตโนมัติบนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการขูดข้อมูล การขุด การสกัด การเก็บเกี่ยว การเฟรม และการปั่นบทความ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Fortunable
⦁ ใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่ทำด้วยตนเองหรืออัตโนมัติเพื่อ “รวบรวมข้อมูล” “ขูด” หรือ “สไปเดอร์” หน้าใด ๆ ของเว็บไซต์และ/หรือบริการ
⦁ ขัดขวางหรือแทรกแซงการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การฟลัด การส่งสแปม การทิ้งระเบิดทางไปรษณีย์บนเว็บไซต์และ/หรือบริการ
⦁ อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งผ่าน หรือเสนอแหล่งที่มาใด ๆ ที่อาจมีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์และ/หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย และ/หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
⦁ ฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง ประเทศ หรือระหว่างประเทศโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ นอกเหนือจากกฎของประเทศใด ๆ หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ และกฎระเบียบใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับของกฎหมาย
⦁ แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ขายโปรไฟล์ของคุณ ระบุตัวตน ข้อมูลการชำระเงินหรือที่อยู่ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ
⦁ รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ/หรือกิจกรรมต้องห้ามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าข้างต้น
⦁ พยายามรับข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่น
⦁ พัฒนาหรือใช้วิธีการและซอฟต์แวร์ที่เป็นการฉ้อโกงเพื่อรับเงินชดเชย (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)
⦁ ข่มขู่พนักงาน ผู้รับเหมา หรือตัวแทนของ Fortunable และ
⦁ ใช้วิธีที่ผิดกฎหมายหรือยอมรับไม่ได้เพื่อรับโบนัส/รางวัลมากกว่าหนึ่ง (1) ต่อครัวเรือน/IP หรือใช้หุ่นยนต์เพื่อสร้างบัญชีและสร้างรายได้ คุณเข้าใจดีว่าโบนัสและรางวัลใด ๆ ที่ Fortunable เสนอให้จะไม่จ่ายให้กับคุณในกรณีที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณได้ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย/ไม่สามารถยอมรับได้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเดียวกัน

7. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

7.1. Fortunable ช่วยให้คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลบางอย่างที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณและความคิดเห็น คำถาม บันทึก สื่อ ข้อความ กราฟิก การสนทนา หรือเนื้อหาอื่น ๆ (“ เนื้อหาผู้ใช้””) คุณเผยแพร่บนเว็บไซต์และบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์และบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม โดยการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์และ/หรือบริการ คุณให้สิทธิ์/อนุญาตแก่ Fortunable ที่ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ และโอนสิทธิ์ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ ใช้ ดัดแปลง ดำเนินการ แสดง ทำซ้ำ และแจกจ่ายอย่างเต็มที่ เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวบนเว็บไซต์และบริการ คุณจะต้องรักษาสิทธิ์ทั้งหมดของคุณในเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการ และคุณจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

7.2. คุณรับรองและรับประกันว่า:

 • เนื้อหาผู้ใช้เป็นของคุณ (เช่น คุณเป็นเจ้าของ) หรือคุณมีสิทธิ์ใช้งาน (เช่น ในฐานะผู้รับอนุญาต) และให้สิทธิ์แก่ Fortunable และ (ย่อย) สิทธิ์ใช้งานตามที่ได้รับจากคุณภายใต้ส่วนที่ 7.1 ของข้อกำหนดเหล่านี้ และ
 • การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการไม่เป็นการละเมิด (ก) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable (กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (ข) สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสัญญา หรือ สิทธิ์อื่นใดของ Fortunable หรือของบุคคลที่สาม

  7.3. Fortunable ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ Fortunable พิจารณาว่า: (i) เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร; (ii) ฉ้อโกง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด; (iii) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable (กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือ; (iv) เป็นที่น่ารังเกียจหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ Fortunable ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว Fortunable รับทราบว่า ด้วยการให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์และบริการ Fortunable เป็นเพียงช่องทางในการเผยแพร่ดังกล่าวเท่านั้น และจะไม่รับภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ หรือ การทำธุรกรรมบนเว็บไซต์และบริการ

  8. ค่าตอบแทน

  8.1. เกณฑ์การชำระเงิน ในการพิจารณาทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้น คุณรับทราบและเข้าใจว่าก่อนที่จะโอนการชำระเงินให้กับคุณโดย Fortunable ของรางวัลเงินสด/สิ่งจูงใจ/ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสร็จสิ้นการสำรวจที่เกี่ยวข้อง (“ ค่าตอบแทน”) คุณต้องบรรลุและได้รับรายได้สูงกว่าขั้นต่ำก่อน จำนวนค่าชดเชยที่ใช้กับเขตอำนาจศาลของคุณ (“ เกณฑ์การชำระเงิน ”) เกณฑ์การชำระเงินมีการเผยแพร่ในหน้าการชำระเงินของเว็บไซต์และแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

  8.2. เมื่อถึงเกณฑ์การชำระเงินที่เกี่ยวข้อง คุณอาจขอให้ Fortunable ปล่อย/ถอนเงินของคุณที่อยู่ภายใต้บัญชีการใช้งานของคุณ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว และหากเงื่อนไขทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตาม Fortunable จะชำระเงินให้กับคุณภายในสิบ (10) วันทำการ

  8.3. คุณยอมรับว่าค่าตอบแทนที่คุณได้รับจากการกรอกแบบสำรวจใดๆ และทั้งหมดผ่านบริการบนเว็บไซต์ เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Fortunable หรือ Fortunable สำหรับการกรอกแบบสำรวจ

  8.4. ต้องใช้วิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง รวมถึงบัญชี PayPal หรือ Paysera เพื่อประมวลผลการชำระเงินค่าชดเชยสำหรับบริการของคุณ Fortunable จะดำเนินการชำระเงินของคุณโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการบุคคลที่สาม/ผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Fortunable ได้แก่ Cint AB (ดูได้ที่  www.cint.com )

  8.5. คุณจะต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลติดต่อที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องแก่ Fortunable และในการแจ้ง Fortunable เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

  8.6. Fortunable อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อใดก็ได้ในการแก้ไขเกณฑ์การชำระเงิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของ Fortunable แต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ เพื่อความชัดเจน การแก้ไขเกณฑ์การชำระเงินใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนที่คุณสะสมจากการกรอกแบบสำรวจ ก่อนที่จะมีการแก้ไขดังกล่าว

  8.7. คุณรับทราบและเข้าใจว่าจำนวนเงินค่าชดเชยทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่กำหนดโดย Fortunable ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้ Fortunable ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกค่าตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณได้รับได้ตลอดเวลา

  8.8. ไม่ถูกต้อง/ไม่มีการชดเชย คุณรับทราบ เข้าใจ และตกลงว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการตอบแบบสำรวจ และคุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนใด ๆ หาก:

  ⦁ คุณเลือกที่จะไม่กรอกคำเชิญทำแบบสำรวจที่ Fortunable ส่งถึงคุณ
  ⦁ การตอบแบบสำรวจของคุณถูกกำหนดโดย Fortunable ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ว่าไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นความจริง
  ⦁ คุณไม่มีบัญชีที่ถูกต้องในการรับการชำระเงิน
  ⦁ คุณโพสต์เนื้อหาที่สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรืออุดมการณ์
  ⦁ คุณโพสต์โฆษณา การอ้างอิง สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ จดหมายขยะ จดหมายลูกโซ่ แผนการแชร์ลูกโซ่ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ Fortunable พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เป็นรูปแบบหนึ่งของการชักชวน
  ⦁ คุณส่งเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Fortunable หรือบุคคลที่สาม
  ⦁ คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ Fortunable เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม;
  ⦁ คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ
  ⦁ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ Fortunable กำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

  8.9. Fortunable จะเก็บบันทึกค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าและหักจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ แม้ว่า Fortunable จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับเครดิตอย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของค่าตอบแทนที่คุณได้รับ คุณตกลงที่จะแจ้ง Cint AB ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม/ผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Fortunable หรือ Fortunable เกี่ยวกับข้อสงสัยและข้อผิดพลาดในการชำระเงินภายในสิบ (10) วันปฏิทินนับจากวันที่ชำระเงิน เมื่อได้รับแจ้งจากคุณ Cint AB ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม/ผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Fortunable หรือ Fortunable จะตรวจสอบการเรียกร้องของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงการตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การตัดสินใจใดๆ ของ Fortunable เกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

  8.10. ค่าชดเชยที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขายให้กับบุคคลที่สาม และไม่อาจให้คำมั่นสัญญากับบุคคลที่สามหรือโดยการดำเนินการของกฎหมาย

  8.11. ภาษี . เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์หรือภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ค่าตอบแทนทั้งหมดที่เกิดจากคุณโดย Fortunable สำหรับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณ จะไม่รวมภาษี การจัดเก็บ อากร หรือการประเมินของรัฐบาลที่คล้ายคลึงกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่า มีการโต้แย้งหรือไม่ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม การขาย การใช้ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สามารถประเมินได้ตามเขตอำนาจศาลใดๆ (“ ภาษี“). คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีใดๆ และทั้งหมด (ยกเว้นภาษีที่ขึ้นอยู่กับรายได้ของ Fortunable) ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่คุณได้รับขณะใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า Fortunable พ้นจากการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บหรือการหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ย หาก Fortunable อยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายในการชำระหรือเก็บภาษีซึ่งคุณต้องรับผิดชอบภายใต้ข้อ 8.10 นี้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกออกใบกำกับสินค้าและชำระโดยคุณ เว้นแต่คุณจะมอบใบรับรองการยกเว้นภาษีที่ถูกต้องจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องให้กับ Fortunable

  9. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  9.1. คุณรับทราบและเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และบริการเป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก Fortunable และมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ข้อมูล และส่วนบุคคลเท่านั้น สงวนลิขสิทธิ์โดย ฟอร์จูนเอเบิล

  9.2. เนื้อหา วิดีโอ แบบสำรวจ รูปภาพ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้และชื่อของบุคคลที่สาม ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ หรือเอกสารที่ใช้โดย Fortunable ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานที่มีลิขสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมด ฐานข้อมูล ข้อความ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี อัลกอริธึม กราฟิก ไอคอน การออกแบบ โลโก้ ไฮเปอร์ลิงก์ ชื่อโดเมน รหัส และข้อตกลง (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของหรือแต่เพียงผู้เดียว ได้รับอนุญาตจาก Fortunable และด้วยเหตุนี้การอัปเดตและการแก้ไขเว็บไซต์และบริการทั้งหมดจะตกเป็นของผู้อนุญาตของ Fortunable หรือ Fortunable คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย หรือคัดลอกเนื้อหาด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

  9.3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมดในวัสดุ เว็บไซต์ และบริการ รวมถึงสิทธิบัตรทั้งหมด สิทธิ์ในการประดิษฐ์ สิทธิ์ในการออกแบบ เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้าและชื่อธุรกิจ และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สิทธิ์ในการฟ้องร้องสำหรับการส่งต่อหรือการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิที่เกี่ยวข้อง สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิภูมิประเทศ ชื่อโดเมน สิทธิในข้อมูล (รวมถึงความรู้และความลับทางการค้า) และสิทธิอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรือเทียบเท่าที่มีอยู่ในวัสดุและบริการ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตในส่วนใดส่วนหนึ่งของ ในแต่ละกรณีของโลกไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน และรวมถึงการสมัครทั้งหมด และการต่ออายุหรือการขยายสิทธิ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลา (“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable”) ตกเป็นของ Fortunable กลุ่มบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียวและแต่เพียงผู้เดียว (ถ้ามี) ผู้อนุญาตหรือผู้จำหน่าย แล้วแต่กรณี สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้โดยชัดแจ้งจาก Fortunable แก่คุณ จะถูกสงวนไว้โดย Fortunable เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable

  10. การรับรองและการรับประกัน

  คุณรับรองและรับประกันว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณจะ:

  ⦁ เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้
  ⦁ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ ความเป็นส่วนตัว การปกป้องข้อมูล และการส่งข้อมูลทางเทคนิค)
  ⦁ ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
  ⦁ ไม่ก่อให้เกิด กล่าวเป็นนัย หรือก่อให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายใดๆ
  ⦁ ไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย;
  ⦁ ไม่ละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
  ⦁ จะไม่เกี่ยวข้องกับการอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งผ่าน หรือเสนอเนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และ
  ⦁ ห้ามใช้เพื่อสร้าง แจกจ่าย อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการร่วมกับมัลแวร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

  11. การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน

  11.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Fortunable จะให้บริการแก่คุณ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” พร้อมด้วยข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง จุดบกพร่อง และข้อผิดพลาดทั้งหมด คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

  11.2. FORTUNABLE ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณบนเว็บไซต์ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดของความสามารถในการค้าขาย ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรื่อง การไม่ละเมิด ความบันเทิงอย่างเงียบๆ หรือการบูรณาการ . การยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังกล่าวมีผลใช้ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

  11.3. FORTUNABLE และ/หรือกลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ขายไม่ให้การรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสม ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของ (i) ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์และบริการ และ (ii) กราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ FORTUNABLE และ/หรือกลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์และบริการ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดของความสามารถในการค้าขาย ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรื่องและการไม่ละเมิด

  11.4. คุณรับทราบว่าข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และ/หรือบริการอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์และการเปลี่ยนแปลง

  11.5. ทั้ง FORTUNABLE และกลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ขายไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือรับประกันว่าข้อมูลที่อาจมีอยู่บนเว็บไซต์และบริการปราศจากการติดไวรัสจากไวรัสหรือรหัสอื่น ๆ หรือคอมพิวเตอร์ กิจวัตรการเขียนโปรแกรมที่มีองค์ประกอบที่ปนเปื้อนหรือทำลายล้างหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหาย ดักจับหรือเวนคืนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างแอบแฝง

  11.6. FORTUNABLE ให้บริการคุณบนเว็บไซต์ด้วยความสุจริตใจ และด้วยเหตุนี้จึงไม่รับประกันว่า (I) บริการจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ (II) การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (III) ข้อบกพร่องใด ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือบริการจะได้รับการแก้ไข หรือ (IV) เว็บไซต์และบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่คุณเข้าถึงบริการนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

  11.7. ข้อมูลที่พบในเว็บไซต์และภายในบริการมีไว้เพื่อเป็นข้อมูล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น FORTUNABLE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวของคุณ ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และแบบสำรวจมีลิขสิทธิ์ และไม่อาจเผยแพร่ซ้ำ คัดลอก ขาย หรือโพสต์ใดๆ ทางออนไลน์หรือในสิ่งพิมพ์ FORTUNABLE ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเผยแพร่ คัดลอก ขาย โพสต์ หรือพิมพ์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์และเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์และบริการ

  11.8. FORTUNABLE ไม่รับประกันหรือรับประกันว่าคุณจะได้รับผลทางการค้าหรือผลกำไรที่ประสบความสำเร็จอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์และบริการ ด้วยเหตุนี้ FORTUNABLE จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น/ยั่งยืนโดยคุณอันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ

  11.9. FORTUNABLE ยังไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรือคุณภาพของเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา หรือเนื้อหาเฉพาะใด ๆ จะยังคงเผยแพร่บนเว็บไซต์และบริการต่อไป

  11.10. การเข้าถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ เป็นไปตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณ (รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรือการสูญเสียข้อมูล ที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้ข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลดังกล่าว

  11.11. คุณยอมรับว่า Fortunable จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือการด้อยค่าของค่าตอบแทน รางวัล หรือเครดิตใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าทางการเงิน ในกรณีที่มี: การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของค่าตอบแทน (ตามที่กำหนดในดุลยพินิจของ Fortunable แต่เพียงผู้เดียว) ข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบเครือข่าย การกระทำผิดทางอาญา การก่อกวน การโจมตีทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้ไม่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ที่ Fortunable จะกำหนดยอดคงเหลือหรือมูลค่าของค่าตอบแทนในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  12. การชดใช้ค่าเสียหาย

  12.1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า Fortunable พ้นจากความรับผิด ความต้องการ ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามโดยอิงจาก: การที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้หรือใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด และ/หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Fortunable Fortunable จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องคุณจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามโดยอิงจากความประมาทเลินเล่อของ Fortunable “ประมาทเลินเล่อ” หมายความว่า ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติผิดโดยเจตนา

  12.2. ในกรณีที่มีการเรียกร้องภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อตกลงนี้ ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะต้อง: (i) แจ้งให้ฝ่ายที่ให้การชดใช้ทราบทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้อง (ii) ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฝ่ายที่ให้การชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อปกป้องดังกล่าว เรียกร้อง; และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายที่ให้ความคุ้มครองมีโอกาสเข้าควบคุมการต่อสู้และการระงับคดีของการเรียกร้องดังกล่าว ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าวและจ้างที่ปรึกษาโดยออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อช่วยในการจัดการข้อเรียกร้องดังกล่าว ฝ่ายที่ให้ความคุ้มครองจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อตกลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย

  13. ข้อจำกัดความรับผิด

  13.1. FORTUNABLE บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้จำหน่าย และผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออย่างอื่น สำหรับความเสียหายทางอ้อม พิเศษ บังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นแบบอย่าง ชำระหนี้ หรือเป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือธุรกิจ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจากการเข้าถึงของคุณ เว็บไซต์และ/หรือจากการใช้บริการของคุณ แม้ว่า FORTUNABLE จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

  13.2. แม้ว่า FORTUNABLE จะใช้ความระมัดระวังต่อการละเมิดความปลอดภัยก็ตาม ไม่มีเว็บไซต์หรือการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตใดที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้ FORTUNABLE และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ผู้อนุญาต และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อโดยตรง อ้อม การลงโทษ โดยบังเอิญ พิเศษ ความเสียหายที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก การสูญเสียข้อมูล หรือการละเมิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านการใช้บริการของคุณ

  13.3. คุณรับทราบว่ามีความเสี่ยงในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจส่งผลให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่เป็นความลับ และทรัพย์สิน FORTUNABLE ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงและไม่ให้การรับรองหรือการรับประกัน ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับความมีชีวิตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของบริการในประเทศ เขตแดน หรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะ

  13.4. แม้ว่าจะมีสิ่งที่ตรงกันข้ามในข้อกำหนดเหล่านี้ FORTUNABLE บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ขาย ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามและโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ และหากพบว่าต้องรับผิด ความรับผิดดังกล่าวจะถูกจำกัดไว้สูงสุดหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ ($100,00) ตลอดเวลา

  13.5 ตามส่วนที่ 3.2 ของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับทราบ เข้าใจ และตกลงว่า FORTUNABLE จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จัดหาส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการภายใต้ข้อกำหนดนี้

  14. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

  เว็บไซต์และ/หรือบริการของ Fortunable อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ เมื่อคลิกลิงก์เหล่านี้ คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ บุคคล ที่สาม (หรือแอปพลิเคชันมือถือ) ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fortunable เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์บุคคลที่สามที่ฉ้อโกง ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการรับรองใด ๆ โดย Fortunable สำหรับเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีให้จากเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

  15. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

  เว็บไซต์ของ Fortuneable ก็เหมือนกับเว็บไซต์มืออาชีพอื่นๆ ที่ใช้คุกกี้ คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ที่คุณใช้) เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ วิธีที่ Fortunable ใช้คุกกี้ และวิธีปรับ/ปิดใช้งาน คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ ของ

  16. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fortunable ควบคุมการใช้ การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจมอบให้กับ Fortunable ผ่านการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือผ่านการใช้บริการของคุณ การเลือกใช้บริการของคุณจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fortunable

  17. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตีความ ควบคุม และบังคับใช้ตามกฎหมายของเดนมาร์ก

  ศาลในเดนมาร์กจะมีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายขอเสนอต่อเขตอำนาจศาลของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือการพิจารณาคดีดังกล่าว และสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ว่าฟอรัมดังกล่าวเป็นฟอรัมที่ไม่สะดวก

  18. การระงับข้อพิพาท

  ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการตีความและการดำเนินการด้านใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือกันโดยสุจริตใจเพื่อให้ได้ข้อยุติฉันมิตรก่อนที่จะเริ่มดำเนินคดี/ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อกัน ดังนั้นคุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทก่อนโดยติดต่อ Fortunable ที่support@fortunable.com

  19. การแยกส่วนได้

  ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ หรือถูกตัดสินโดยศาลที่เกี่ยวข้อง การไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับหรือไม่ถูกต้อง และในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดที่เหลือดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ดีที่สุดภายในขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้อง

  20. ไม่มีการสละสิทธิ์

  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าความล่าช้าหรือการละเว้นในส่วนของอีกฝ่ายในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาดังกล่าว หรือสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาอื่นใดโดยอัตโนมัติ และ การสละสิทธิ์จะไม่มีผลเว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์ นอกจากนี้ การสละสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาใด ๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ครั้งหนึ่ง จะไม่ถูกตีความว่าเป็นอุปสรรคต่อการสละสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาที่ต่อเนื่องกันหรืออื่น ๆ ในโอกาสอื่นใด

  21. ประกาศ

  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ การแจ้งใด ๆ ที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตจะมีผลใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรอง ไปรษณีย์ลงทะเบียน บริการจัดส่ง หรือไปที่support@fortunable.com

  22. ข้อตกลงทั้งหมด

  ข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้ ข้อกำหนดเหล่านี้เพียงอย่างเดียวแสดงถึงข้อตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ไม่มีแนวทางอื่นใดในการติดต่อ ความเข้าใจ ข้อตกลง การรับรอง หรือการรับประกัน ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

  23. การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

  Fortunable ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Fortunable แต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงจะมีวันที่ ‘แก้ไข’ ที่อัปเดตซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของหน้านี้ เวอร์ชันที่อัปเดตจะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Fortunable

  คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนด หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใดที่คุณไม่ยอมรับ โปรดยุติการใช้เว็บไซต์และบริการทันที

  ในการใช้เว็บไซต์และบริการต่อไป หลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่า นี้คุณตกลงว่าคุณจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขใหม่ซึ่งระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และ/ หรือข้อกำหนดเหล่านี้ของ Fortunable

  24. ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและ/หรือปัญหา หรือข้อกังวลเกี่ยวกับเว็บไซต์และ/หรือบริการของ Fortunable คุณสามารถติดต่อ Fortunable ทางอีเมลได้ที่: support@fortunable.com เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!